H6004 עָמַם
verzamelen, gelijkstellen, verenigen

Bijbelteksten

Klaagliederen 4:1[Aleph.] Hoe is het goud [zo] verdonkerd, het goede fijne goud [zo] veranderd! [Hoe] zijn de stenen des heiligdoms vooraan op alle straten verworpen!
Ezechiel 28:3Zie, gij zijt wijzer dan Daniel; zij hebben niets toegeslotens voor u verborgen.
Ezechiel 31:8De cederen in Gods hof verduisterden hem niet, de dennebomen waren zijn takken niet gelijk, en de kastanjebomen waren niet gelijk zijn scheuten; geen boom in Gods hof was hem gelijk in zijn schoonheid.

Mede mogelijk dankzij

Hadderech