H6094 עַצֶּבֶת
sorrow, wounds

Bijbelteksten

Job 9:28Zo schroom ik voor al mijn smarten; ik weet, dat Gij mij niet onschuldig zult houden.
Psalm 16:4De smarten dergenen, die een anderen [God] begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden; ik zal hun drankofferen van bloed niet offeren, en hun namen op mijn lippen niet nemen.
Psalm 147:3Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.
Spreuken 10:10Die met het oog wenkt, richt smart aan; en een dwaas van lippen zal omgeworpen worden.
Spreuken 15:13Een vrolijk hart zal het aangezicht blijde maken; maar door de smart des harten wordt de geest verslagen.

Mede mogelijk dankzij