H6169 עָרָה
papyrus

Bijbelteksten

Jesaja 19:7Het papiergewas bij de stromen, aan de oevers der stromen, en al het gezaaide aan de stromen, zal verdrogen; het zal weggestoten worden, en niet [meer] zijn.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin