H6284 פָּאָה
scatter into corners

Bijbelteksten

Deuteronomium 32:26Ik zeide: In alle hoeken zoude Ik hen verstrooien; Ik zoude hun gedachtenis van onder de mensen doen ophouden;

Mede mogelijk dankzij

Hadderech