H6345 פַּחְדָּה
vrees, schrik

Bijbelteksten

Jeremia 2:19Uw boosheid zal u kastijden, en uw afkeringen zullen u straffen; weet dan en ziet, dat het kwaad en bitter is, dat gij den HEERE, uw God, verlaat, en Mijn vreze niet bij u is, spreekt de Heere, de HEERE der heirscharen.

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen