H7501 רְפָאֵל
Rephael

Bijbelteksten

1 Kronieken 26:7De kinderen van Semaja waren Othni, en Refael, en Obed, [en] Elzabad, zijn broeders, kloeke lieden; Elihu, en Semachja.

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen