H7683 שָׁגַג
deceived, err, flesh, sin ignorantly, went astray

Bijbelteksten

Leviticus 5:18En hij zal een volkomen ram uit de kudde tot den priester brengen, met uw schatting, ten schuldoffer; en de priester zal voor hem verzoening doen over zijn afdwaling, door welke hij afgedwaald is, die hij niet geweten had; zo zal het hem vergeven worden.
Numeri 15:28En de priester zal de verzoening doen over de dwalende ziel, als zij gezondigd heeft door afdwaling, voor het aangezicht des HEEREN, doende de verzoening over haar; en het zal haar vergeven worden.
Job 12:16Bij Hem is kracht en wijsheid; Zijns is de dwalende, en die doet dwalen.
Psalm 119:67Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik Uw woord.

Mede mogelijk dankzij