H7708 שִׂדִּים
Siddim

Bijbelteksten

Genesis 14:3Deze allen voegden zich samen in het dal Siddim, dat is de Zoutzee.
Genesis 14:8Toen toog de koning van Sodom uit, en de koning van Gomorra, en de koning van Adama, en de koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar; en zij stelden tegen hen slagorden in het dal Siddim,
Genesis 14:10Het dal nu van Siddim was vol lijmputten; en de koningen van Sodom en Gomorra vluchtten, en vielen aldaar; en de overgeblevenen vluchtten naar het gebergte.

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen