H8072 שַׂמְלָה
Samlah

Bijbelteksten

Genesis 36:36En Hadad stierf, en Samla, van Masreka, regeerde in zijn plaats.
Genesis 36:37En Samla stierf, en Saul van Rehoboth, aan de rivier, regeerde in zijn plaats.
1 Kronieken 1:47En Hadad stierf, en Samla, van Masreka, regeerde in zijn plaats.
1 Kronieken 1:48En Samla stierf, en Saul, van Rehoboth aan de rivier, regeerde in zijn plaats.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs