H8178 שַׂעַר
affrighted +, sore, storm, horribly

Bijbelteksten

Job 18:20Over zijn dag zullen de nakomelingen verbaasd zijn, en de ouden met schrik bevangen worden.
Jesaja 28:2Ziet, de Heere heeft een sterke en machtige, er is gelijk een hagelvloed, een poort des verderfs; gelijk een vloed der sterke wateren; die overvloeien, zal Hij ze ter aarde nederwerpen met de hand.
Ezechiel 27:35Alle inwoners der eilanden zijn over u ontzet, en hun koningen staan de haren te berge, zij zijn verbaasd van aangezicht.
Ezechiel 32:10En Ik zal maken, dat zich vele volken over u ontzetten, en hun koningen zullen de haren over u te berge staan, als Ik Mijn zwaard zal zwaaien voor hun aangezichten; en zij zullen elk ogenblik sidderen, een ieder voor zijn ziel, ten dage uws vals.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel