G28_Ἄγαρ
Hagar
Taal: Grieks

Onderwerpen

Hagar,

Statistieken

Komt 2x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

vr, van Hebreeuwse oorsprong H01904; TDNT - 1:55,10;


Hagar = "vlucht"
1) Abrahams bijvrouw en moeder van Ismaël


Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

Ἅγαρ (Rec. Ἄ-), , indecl. (in FlJ, Ἀγάρα, -ης, Heb. הָגָר H1904), Hagar (Ge 16): Ga 4:24, 25.†

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws הָגָר H1904 "Hagar";

Literatuur


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen