G40 ἅγιος
heilige, heilig (iets zeer)
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 226x voor in 23 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

hagios, bn van hagos (iets ontzagwekkends), TDNT - 1:88,14;


1) toegewijd aan de goden; 1a) iets zeer heiligs, een heiligeBronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἁγιάζω G37 "reinigen"; Grieks ἅγιον G39 "zuiver, zonder zonde, heilig"; Grieks ἁγιότης G41 "heiligheid"; Grieks ἁγιωσύνη G42 "majesteit, heiligheid, morele zuiverheid, zuiverheid (morele)"; Grieks ἁγνός G53 "eerbied opwekkend, eerbiedwaardig, heilig, rein, zuiver, vlekkeloos, kuis, ingetogen"; Grieks ὅσιος G3741 "onbezoedeld, zuiver, heilig, vroom";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel