G54 ἁγνότης
reinheid, kuisheid, oprecht van leven
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

hag'notes, zn vr van ἁγνός G00053; TDNT - 1:124,19;


reinheid, kuisheid, oprecht van leven


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ἁγνότης, -τητος, ἡ (< ἁγνός), purity, chastity (cf. ἁγιότης): II Co 6:6 11:3.†
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἁγνός G53 "eerbied opwekkend, eerbiedwaardig, heilig, rein, zuiver, vlekkeloos, kuis, ingetogen";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken