G108 Ἄζωτος
Azote, Asdod
Taal: Grieks

Onderwerpen

Asdod, Azote (plaats),

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

Azotos, vr van Hebreeuwse oorsprong אשדוד H00795;


Asdod of Azotus = "een vesting" 1) een van de vijf voornaamste steden van de Filistijnen, tussen Askelon en Jamnia en vlak bij de Middellandse Zee


Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

Ἄζωτος, -ου, ἡ (Heb., אַשְׁדּוֹד H795), Azotus, a Philistine city: Ac 8:40.†

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws אַשְׁדּוֹד H795 "Asdod";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken