G303 ἀνά
onder, tussen, midden (naar het)
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 15x voor in 6 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

ana, bw. een primair voorz. en bw.;


1) naar het midden, in het midden, te midden van, onder, tussen;


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ἀνά prep. (the rarest in NT; M, Pr., 98; MM, VGT, s.v.), prop., upwards, up 1. In phrases: ἀ. μέσον, among, between, c. gen., Mt 13:25, Mk 7:31, I Co 6:5 (M, Pr., 99), Re 7:17 [so in LXX for בְּתוֹךְ H8432]; ἀ. μέρος, in turn, I Co 14:27 (both found in Polyb.; cf. MGr. ἀνάμεσα). 2. Distrib., apiece, by: Mt 20:9-10, Lk 9:3 (WH om.), Lk 9:14 Lk 10:1, Jo 2:6, Re 4:8. 3. Adverbially ("a vulgarism," Bl., § 51, 5; cf. Deiss., BS, 139 f.), ἀ. εἷς ἕκαστος, Re 21:21. As prefix, ἀ. (a) up: ἀναβαίνειν; (b) to: ἀναγγέλλειν; (c) anew: ἀναγεννᾶν; (d) back: ἀνακάμπτειν.
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀναβαίνω G305 "klimmen, stijgen"; Grieks ἀναβάλλομαι G306 "omhoog gooien, uitstellen, achteruitzetten"; Grieks ἀναβιβάζω G307 "optrekken"; Grieks ἀναβλέπω G308 "opkijken omhoog"; Grieks ἀναβοάω G310 "uitroepen"; Grieks ἀναγγέλλω G312 "aankondigen, bekendmaken, berichten"; Grieks ἀναγεννάω G313 "voortbrengen (opnieuw), geboren worden (opnieuw)"; Grieks ἀναγινώσκω G314 "herkennen, nauwkeurig weten, erkennen"; Grieks ἀνάγκη G318 "noodzaak"; Grieks ἀναγνωρίζομαι G319 "herkennen"; Grieks ἀνάγω G321 "omhoogvoeren, onder zeil gaan"; Grieks ἀναδείκνυμι G322 "aanstelling"; Grieks ἀναδέχομαι G324 "ondernemen, in handen nemen, ontvangen"; Grieks ἀναδίδωμι G325 "voortbrengen, inleveren, teruggeven"; Grieks ἀναζητέω G327 "opzoeken, zoeken door"; Grieks ἀναζώννυμι G328 "aangorden (zich)"; Grieks ἀναζωπυρέω G329 "aansteken, ontvlammen, ijver aanwakkeren"; Grieks ἀναθάλλω G330 "opschieten, uitspruiten, groen worden (opnieuw)"; Grieks ἀναθεωρέω G333 "aandachtig bekijken, observeren (nauwkeurig)"; Grieks ἀναιρέω G337 "optillen, oprapen, wegnemen, afschaffen"; Grieks ἀνακαθίζω G339 "rechtop zitten"; Grieks ἀνακαινίζω G340 "vernieuwen"; Grieks ἀνακαινόω G341 "nieuw maken"; Grieks ἀνακαλύπτω G343 "onthullen"; Grieks ἀνακάμπτω G344 "ombuigen, terugkeren"; Grieks ἀνακεῖμαι G345 "samen eten, aanliggen"; Grieks ἀνακεφαλαίομαι G346 "opsommen, resumeren"; Grieks ἀνακλίνω G347 "leunen tegen, leunen op"; Grieks ἀνακόπτω G348 "terugstoten"; Grieks ἀνακράζω G349 "luid schreeuwen"; Grieks ἀνακρίνω G350 "onderzoeken, beoordelen"; Grieks ἀνακύπτω G352 "zich oprichten"; Grieks ἀναλαμβάνω G353 "opnemen, oprichten"; Grieks ἀναλίσκω G355 "uitgeven, besteden"; Grieks ἀναλογία G356 "verhouding (juiste)"; Grieks ἀναλύω G360 "vrijlaten, losmaken, vertrekken"; Grieks ἀναμένω G362 "wachten (op iemand)"; Grieks ἀναμιμνήσκω G363 "aanmanenm zich herinneren"; Grieks ἀνανεόω G365 "geheugen opfrissen"; Grieks ἀνανήφω G366 "nuchter worden (weer)"; Grieks ἀναπαύω G373 "rust geven, verfrissen"; Grieks ἀναπείθω G374 "aansporen"; Grieks ἀναπέμπω G375 "terugzenden"; Grieks ἀνάπηρος G376 "invalide, kreupel, verminkt, verwond aan"; Grieks ἀναπίπτω G377 "gaan liggen, achterover leunen"; Grieks ἀναπληρόω G378 "opvullen, volmaken, volledig maken"; Grieks ἀναπτύσσω G380 " openen, uitrollen"; Grieks ἀνάπτω G381 "aansteken, in brandsteken"; Grieks ἀνασείω G383 "ophitsen, opruien"; Grieks ἀνασκευάζω G384 "pluderen, ontmantelen, bagage inpakken"; Grieks ἀνασπάω G385 "optrekken"; Grieks ἀνασταυρόω G388 "kruisigen"; Grieks ἀναστενάζω G389 "zuchten, weeklagen, kreunen"; Grieks ἀναστρέφω G390 "terug gaan, onderste boven keren, omkeren"; Grieks ἀνατάσσομαι G392 "systematisch rangschikken"; Grieks ἀνατέλλω G393 "opgaan, ontspruiten"; Grieks ἀνατίθεμαι G394 "uiteenzetten, verhalen"; Grieks ἀνατρέπω G396 "omverwerpen, vernietigen, verwoesten"; Grieks ἀνατρέφω G397 "opvoeden, opleiden"; Grieks ἀναφαίνω G398 "verschijnen, tonen"; Grieks ἀναφέρω G399 "omhoog dragen"; Grieks ἀναφωνέω G400 "uitroepen"; Grieks ἀνάχυσις G401 "uistromen, overstromen"; Grieks ἀναχωρέω G402 "terugkeren, weggaan, verwijderen (zich)"; Grieks ἀναψύχω G404 "afkoelen, verfrissen"; Grieks ἀνέρχομαι G424 "opgaan, stijgen"; Grieks ἀνετάζω G426 "onderzoeken, verhoren"; Grieks ἀνευρίσκω G429 "vinden, ontdekken"; Grieks ἀνέχομαι G430 "omhoog houden, aannemen"; Grieks ἀνήκω G433 "bereiken"; Grieks ἀνίημι G447 "terugzenden, loslaten, vrijlaten"; Grieks ἀνίστημι G450 "opstaan (doen), overeind zetten"; Grieks ἀνοίγω G455 "openen"; Grieks ἀνοικοδομέω G456 "herbouwen"; Grieks ἀνορθόω G461 "oprichten, rechtmaken"; Grieks συναναμίγνυμι G4874 "omgang hebben met, intiem zijn met";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel