G577 ἀποβάλλω
afwerpen, wegwerpen
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 3x voor in 3 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

apoballo̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ἀπο-βάλλω, [in LXX: Is 1:30 (נבל H5034) and elsew. without Heb. equiv.;] to throw off: Mk 10:50; metaph., to lose, let go (Field, Notes, 231 f.; MM, s.v.): He 10:35.†

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀπό G575 "scheiding, van"; Grieks ἀπόβλητος G579 "weggeworpen"; Grieks ἀποβολή G580 "verwerping, verstoting"; Grieks βάλλω G906 "plaatsen in, invoegen, wegwerpen, werpen, strooien";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken