G605 ἀποκατάστασις
herstel
Taal: Grieks

Onderwerpen

alverzoening,

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

apokatastasis̱, zn. vrl.; van ἀποκαθίστημι G600; TDNT 1:389,65


1) herstel van de ziel (Hand. 3:21); 2) terugkeer naar oorspronkelijke positie (Ascl.Tact. 10.1); ἀ. ἄστρων terugkeer van de sterren naar dezelfde positie aan de hemel als het vorige jaar (Plu.2.937f, Diodorus, Historical Library, 12.36, etc.;); periodieke terugkeer van de kosmische cyclus (Stoic.2.184,190); v.e. planeet, terugkeer naar dezelfde positie als tijdens een vorige epoch (Antioch. Astr. ap. Cat.Cod.Astr. 7.120,121)


Bronnen


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

* ἀπο-κατά-στασις, -εως, ἡ (< ἀποκαθίστημι), restoration: Ac 3:21 (in π. of repairs and restorations of temples, v. MM, s.v.).†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

ἀποκατά-στᾰσις, εως, ἡ,
  restoration, re-establishment, τοῦ ἐνδεοῦς Aristoteles Philosophus “Magna Moralia” 1205a4; εἰς φύσιν prev. work 1204b36, 1205b11 ; return to a position, Epicurus Philosophus “Epistulae” 1p.8U. ; especially of military formations, reversal of a movement, Asclepiodotus Tacticus “Tact.” 10.6, etc.; generally, πάντων NT.Act.3.21 ; of the soul, Proclus Philosophus “Inst.” 199 (pl.); τῆς φύσιος ἐς τὸ ἀρχαῖον Aretaeus Medicus “χρονίων νούσων θεραπευτικόν” 1.5 ; recovery from sickness, prev. author “SA” 1.10; τῶν ὁμήρων εἰς τὰς πατρίδας Polybius Historicus 3.99.6 ; εἰς ἀ. ἐλθεῖν, of the affairs of a city, prev. author 4.23.1 ; return to original position, Asclepiodotus Tacticus “Tact.” 10.1 ; ἀ. ἄστρων return of the stars to the same place in the heavens as in the former year, Plutarchus Biographus et Philosophus 2.937f, Diodorus Siculus Historicus 12.36, etc. ; periodic return of the cosmic cycle, “Stoicorum Veterum Fragmenta” 2.184,190 ; of a planet, return to a place in the heavens occupied at a former epoch, Antiochus Atheniensis Astrologus cited in “Catalogus Codicum Astrologorum” 7.120,121 ; but, zodiacal revolution, Paulus Alexandrinus Astrologus “T.” 1 ; opposed to ἀνταπ. (which see), Dorotheus Astrologus cited in “Catalogus Codicum Astrologorum” 2.196.9 ; restoration of sun and moon after eclipse, Plato Philosophus “Axiochus” 370b.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀποκαθίστημι G600 "oude toestand brengen";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken