G654 ἀποστρέφω
afwenden
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 10x voor in 7 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

apostrefo̱, ww., van ἀπό G575 en στρέφω G4762; TDNT 7:719,1093


Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ἀπο-στρέφω, [in LXX chiefly for שׁוּב H7725;] (a) to turn away, remove: Ro 11:26, II Ti 4:4; metaph., to turn away from allegiance, pervert: Lk 23:14; (b) to turn back, return: μάχαιραν, Mt 26:52. Pass., reflex., to turn oneself away from: c. acc., Mt 5:42, II Ti 1:15, Tit 1:14, He 12:25; so act., absol., Ac 3:26 (cf. Si 8:5; Bl., § 53, 1; Cremer, 880).†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

ἀπο-στρέφω,
  Doric dialect aorist ἀποστράψαι “SIG” 244 ii 16(Delph.) ; Ionic dialect aorist ἀποστρέψασκε Ilias Homerus Epicus “Illiad” 22.197, etc. : perfect ἀπέστροφα LXX.1Ki.6.21:—passive and middle, future -στρέψομαι Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 5.5.36, Plutarchus Biographus et Philosophus 2.387c: aorist -εστράφην ᾰ , Sophocles Tragicus “Oedipus Coloneus” 1272, etc.; later -εστρεψάμην LXX.Hos.8.3, probably in Aristophanes Comicus “Nubes” 776+5th c.BC+: future -στρᾰφήσομαι LXX.Num.25.4, al.: perfect -έστραμμαι Herodotus Historicus 1.166, etc.: Ion. 3sg. pl. pluperfect -εστράφατο prev. passage ; -έστρεμμαι “PSI” 4.392.11 (3rd c.BC) : —turn back: hence, either turn to flight, ὄφρ᾽.. Ἀχαιοὺς αὖτις ἀποστρέψῃσιν Ilias Homerus Epicus “Illiad” 15.62, etc., compare Herodotus Historicus 8.94 ; or turn back from flight, Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 4.3.1 ; send home again, Thucydides Historicus 4.97, 5.75 ; ῥῆμα bring back word, LXX.2Ki.22.9; ἀποστρέψαντε πόδας καὶ χεῖρας having twisted back the hands and feet so as to bind them, Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 22.173, 190,compare Sophocles Tragicus “Oedipus Tyrannus” 1154; τὸν ὦμον Aristophanes Comicus “Equites” 263; ἀποστρέφετε τὰς χεῖρας αὐτῶν, ὦ Σκύθαι Aristophanes Comicus “Lysistrata” 455; ἀ. τὸν αὐχένα Herodotus Historicus 4.188 ; guide back again, ἀποστρέψαντες ἔβαν νέας Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 3.162 ; ἴχνι᾽ ἀποστρέψας having turned the steps of the oxen backwards so as to make it appear that they had gone the other way, “hymnus ad Mercurium” 76 ; turn away, avert, αὐχέν᾽ ἀποστρέψας Theognis Elegiacus 858; ἀπέστρεψ᾽ ἔμπαλιν παρηΐδα Euripides Tragicus “Medea” 1148; but τὸ πρόσωπον πρός τινα Plutarchus Biographus et Philosophus “Publicola” 6 ; bring back, recall, ἐξ ἰσθμοῦ Xenophon Historicus “Anabasis” 2.6.3 ; φῶτας ἀπέστρεψεν Περσεφόνης θαλάμων Empedocles Poeta Philosophus 156.4.
__2 turn away or aside, divert, variant in Thucydides Historicus 4.80, etc. ; ὕδατα cut off water from a besieged town, Philo Mechanicus “(Belopoeica) Excerpte aus Philons Mechanik - Ath. Berl. Akad.” 97.4; τὸν Κάϋστρον “SIG” 839.14 (from Ephesus) ; τὸν πόλεμον ἐς Μακεδονίαν Arrianus Historicus “Anabasis” 2.1.1 ; avert a danger, an evil, etc., πῆμ᾽ ἀ. νόσου Aeschylus Tragicus “Agamemnon” 850 (from Porson) ; prevent, Dioscorides (Dioscurides) Medicus 2.136 ; rebut, δίκην Aristophanes Comicus “Nubes” 776(see. above); ἀ. τύχην μὴ οὐ γενέσθαι Antipho Orator 6.15 codices; ἀ. εἰς τοὐναντίον τοὺς λόγους Plato Philosophus “Sophista” 239d; τὰς πράξεις εἰς τοὺς ἀντιδίκους Aristoteles Philosophus “Rhetorica ad Alexandrum” 1442b6.
__3 ἀ. τινά τινος dissuade from, Xenophon Historicus “de Equitum magistro” 1.12; τινὰ ἀπὸ τοῦ λήμματος Dinarchus Orator 2.23; πότων ἀ. τοὺς στομάχους Dionysius Halicarnassensis “de Demosthene” 15.
__II as if intransitive (i.e. ἑαυτόν, ἵππον, ναῦν, etc.), turn back, Thucydides Historicus 6.65; ἀ. ὀπίσω Herodotus Historicus 4.43; ἀ. πάλιν Sophocles Tragicus “Oedipus Coloneus” 1403.
__II.2 turn away or aside, Herodotus Historicus 8.87 ; of a river, prev. author 4.52; τἀναντία ἀ. Xenophon Historicus “Historia Graeca (Hellenica)” 3.4.12.
__B passive, to be turned back, ἀπεστράφθαι τοὺς ἐμβόλους, of ships, to have their beaks bent back, Herodotus Historicus 1.166 ; ἀποστραφῆναι.. τὼ πόδε to have one's feet twisted, Aristophanes Comicus “Pax” 279; τρίχες ἀπεστραμμέναι closecurled, Aristoteles Philosophus “Physiognomonica” 809b26.
__B.II middle and passive, turn oneself from or away, ἀπεστραμμέναι ἀπ᾽ ἀλλήλων prev. author “HA” 611a6; ἀπεστραμμένοι back to back, Apollodorus Damascenus Mechanicus “Abhandlungen der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften (Phil.-hist. Klasse)” 145.2: especially,
__B.II.1 turn one's face away from, abandon, with accusative, Phocylides Lyricus 2, Sallustius Philosophus 3; ἐχθροῦ ἀξίωσιν Epicurus Philosophus “Fragmenta” 215; μή μ᾽ ἀποστραφῇς Sophocles Tragicus “Oedipus Coloneus” 1272; μή μ᾽ ἀποστρέφου Euripides Tragicus “Iphigenia Taurica” 801, compare Aristophanes Comicus “Pax” 683, Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 5.5.36, “PSI” same place; τὸ θεῖον ῥᾳδίως ἀπεστράφης Euripides Tragicus “Supplices” 159: also with gen., ἄψορρος οἴκων τῶνδ᾽ ἀποστραφείς Sophocles Tragicus “Oedipus Tyrannus” 431: with dat., ἀστεφανώτοισι ἀπυστρέφονται Sappho Lyrica 78: abs., μὴ πρὸς θεῶν.. ἀποστραφῇς Sophocles Tragicus “Oedipus Tyrannus” 326 ; ἀπεστραμμένοι λόγοι hostile words, Herodotus Historicus 7.160; τὴν διάνοιαν ἀποστρέφεσθαι to be alienated, Philodemus Philosophus “περὶ παρρησίας” p.80.
__B.II.2 turn oneself about, Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 1.4.25; ἅρματα ἀπεστραμμένα ὥσπερ εἰς φυγήν prev. work 6.2.17 ; ἀποστραφῆναι λυγιζόμενος escape by wriggling, Plato Philosophus “Respublica” 405c.
__B.II.3 ἀποστραφῆναί τινος fall off from one, desert him, Xenophon Historicus “Historia Graeca (Hellenica)” 4.8.4.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀπό G575 "scheiding, van"; Grieks στρέφω G4762 "draaien, wenden, omkeren";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken