G655 ἀποστυγέω
verafschuwen
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

apostygeo̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

* ἀπο-στυγέω, -ῶ (< στυγέω, to hate), to abhor: Ro 12:9.†

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀπό G575 "scheiding, van"; Grieks στυγνητός G4767 "gehaat, verfoeilijk";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin