G655 ἀποστυγέω
verafschuwen
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

apostygeo̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

* ἀπο-στυγέω, -ῶ (< στυγέω, to hate), to abhor: Ro 12:9.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

ἀποστῠγ-έω,
  aorist 1 -εστύγησα Sophocles Tragicus “Oedipus Coloneus” 692 (Lyric poetry), -έστυξα Oppianus Anazarbensis Epicus “Halieutica - Poetae Bucolici et Didactici” 4.370 : aorist 2 ἀπέστῠγον Callimachus Epicus “Aetia” 1.1.11, “Del.” 223, Nicander Epicus “Alexipharmaca” 406, Parthenius Mythographus 36.2 : perfect with present sense, -εστύγηκα Herodotus Historicus 2.47 :—hate violently, abhor, Hdt. same place, Sophocles Tragicus “Oedipus Coloneus” 186, 692, Euripides Tragicus “Ion” 488 (Lyric poetry in Sophocles Tragicus and Euripides Tragicus) ; ἀ. ὕδωρ (in comparison with wine) Melanippides Lyricus 4; ἄμυστιν Callias Epigrammaticus “Aet.” same place: with infinitive, ἀ. γαμβρὸν ἄν οἱ γενέσθαι Ἱπποκλείδεα Herodotus Historicus 6.129.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀπό G575 "scheiding, van"; Grieks στυγνητός G4767 "gehaat, verfoeilijk";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen