G777 ἄσιτος
vastend, eten (zonder)
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

ásitos̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

* ἄσιτος, -ον (< ἀ- neg., σῖτος), fasting, without eating (cf. MM, s.v.): Ac 27:33.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

ἄσῑτ-ος, ον,
  without food, fasting, Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 4.788, Sophocles Tragicus “Ajax” 324, Euripides Tragicus “Medea” 24, Thucydides Historicus 7.40, Phrynichus Comicus 3 Demosthenes Orator, etc.; ἰχθύς Plato Comicus 29 . adverb -ως “Mantissa Proverbiorum” 1.47: ἀσιτί LXX.Job.24.6.
__II of forbidden food, εὐωχία ἄ. Philo Judaeus 2.398 (uncertain reading).

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks Α G1 "A, Alpha, Christus"; Grieks ἀσιτία G776 "vasten, onthouding van voedsel"; Grieks σῖτος G4621 "tarwe, graan";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs