G792 ἀστήρ
ster
Taal: Grieks

Onderwerpen

Sterren, Planeten, Bethlehem (ster van), Venus, Morgenster,

Statistieken

Komt 24x voor in de Bijbel.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

astēr, zn m waarschijnlijk van de grondvorm van στρώννυμι G04766; TDNT - 1:503,86;


1) Het Griekse woord αστηρ "astèr" wat in Mattheüs 2 vers 2, 9 en 10 wordt gebruikt, heeft als eerste de betekenis voor ons woord ster. Andere betekenissen voor dit woord zijn:

Daar men in de oudheid onder astronomie ook meteorologie en astrologie verstond, kan men dus uit bovengenoemde definitie concluderen dat men ook fenomenen zoals halo’s, regenbogen, kometen en meteoren beschreef als αστηρ. Bij een verdere bestudering blijkt dat men dit woord ook gebruikt wordt voor sterrenbeeld. Men kan dan ook het best dit woord vertalen met ‘hemelverschijnsel’ of ‘hemellichaam’ en dan in de ruimste zin van het woord.

2) Niet astronomische betekenissen 2a) een (op een overdreven manier) "knappe vrouw" (HEROND. 1, 32); 2b) "zuster" (ARISTOT.); 2c) een geboorteteken in de vorm van een ster (Carcin. ap. Arist.Po.1454b22)


Literatuur


Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀστράπτω G797 "bliksemen"; Grieks ἄστρον G798 "ster, sterrenbeeld"; Grieks στρώννυμι G4766 "spreiden, uitbreiden, pleisteren";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Rachelle Stephanie