G802_ἀσύνθετος
eenvoudig, verbond verbrekend
Taal: Grieks

Onderwerpen

Verbond,

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

asynthetos̱, bn van α G1 (als ontkennend voorvoegsel) en een afleiding van συντίθεμαι G4934.


A. (συντίθεμαι) door geen verbond gebonden, ongelovig, “ὁ δῆμός ἐστιν πρᾶγμα τῶν πάντων ἀσυνθετώτατον” Demosthenes, On the False Embassy, 1366 (v.l. ἀσυνετ-), cf. Rom.1:31; geen verbonden maken, trouweloos, “ἀ. διατελοῦσι” Phld.Herc.1251.19.


Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ἀ-σύν-θετος, -ον (< συντίθεμαι; v. M, Pr., 222; MM, s.v.), [in LXX: Je 3:7, 8, 10, 11 (בּגד H898)*;] false to engagements, not keeping covenant, faithless (MM, s.v.): Ro 1:31.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

ἀσύν-θετος, ον,
  (συντίθημι) uncompounded, Plato Philosophus “Phaedo” 78c, “Tht.” 205c, Aristoteles Philosophus “Politica” 1252a19; frequently in Grammars, as Apollonius Dyscolus Grammaticus “de Syntaxi;” 172.27, al. ; ἀ. φωνή a word standing alone, Chrysippus Stoicus 2.50 . adverb -τως 1Eustathius Episcopus Thessalonicensis 17.6.
__II (συντίθεμαι) bound by no covenant, faithless, ὁ δῆμός ἐστιν πρᾶγμα τῶν πάντων ἀσυνθετώτατον Demosthenes Orator 19.136 (variant{ἀσυνετ-}),cf. NT.Rom.1.31; making no covenants, ἀ. διατελοῦσι Philodemus Gadarensis Epigrammaticus “Herc.” 1251.19.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks Α G1 "A, Alpha, Christus"; Grieks συντίθεμαι G4934 "samenstellen, verenigen";

Literatuur


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen