G987 βλασφημέω
lasteren, bespotten
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 35x voor in 14 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

blasfi̱meo̱,

1) βεβλασφήμηκα Demosthenes, On the Crown, 10:—profaan spreken van heilige zaken, “εἰς θεούς” Plato, Republic, 381e; aanbieden van onbezonnen gebeden, Id.Alc.2.149c; β. κατά τινος volslagen verwensingen tegen, Aeschines, Against Timarchus, 180.

2) slecht spreken ten nadele van iemand, laster, “περὶ τῆς ἐμῆς διατριβῆς” Isocrates, Antidosis, 2, cf. D.l.c., ib.82; “β. κατά τινος” Isocrates, Panathenaicus, 65, cf. Arist.Fr.44; “ὅσα εἰς ἡμᾶς ἐβλασφήμησαν” Demosthenes, On the Trierarchic Crown, 3; “β. τινά” Babr.71.6, Luk. 23:39, etc.: abs., Phld.Lib.p.8 O.:—Pass., kwaad spreken over iemand, “βεβλασφημημένους” Id.Vit.p.12 J., cf. 1 Cor. 10:30.

3) goddeloos of oneerbiedig spreken van God, blasfemie, “εἰς τὸν ΚύριονLXX Dan. 3.29(96); “εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον” Mark. 3:29; εἰς τὰ θεῖα Vett. Val.58.12; “τοὺς θεούς” Id.67.20: abs., LXX 2 Mak. 10:34, al., Mat. 9:3.


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

βλασφημέω, -ῶ (< βλάσφημος), [in LXX: IV Ki 19:4 (יכח H3198 hi.) ib. 6, 22 (גּדף H1442 pi.), Is 52:5 (נאץ H5006 hith.), Da LXX 3:29 (96) (אמר שׁלח H559,H7971), To 1:18, Da TH Bel 9, II Mac 2 * ;] 1. to speak lightly or profanely of sacred things (in cl., opp. of εὐφημέω), esp. to speak impiously of God, to blaspheme, speak blasphemously: absol., Mt 9:3 26:65, Mk 2:7, Jo 10:36, Ac 26:11, I Ti 1:20, II Pe 2:12; τ. θεόν, Ac 19:37, Re 16:11, 21; τὸ ὄνομα τ. θεοῦ, Re 13:6 16:9; δόξας, Ju 3, II Pe 2:10; εἰς τὸ πνεῦμα τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Mk 3:29, Lk 12:10. 2. to revile, rail at, slander: absol., Lk 22:65, Ac 13:45 18:6, I Pe 4:4; c. acc., Mt 27:39, Mk 3:28 15:29, Lk 23:39, Tit 3:2, Ja 2:7, Ju 10. Pass.: Ro 2:24 3:8 14:16, I Co 10:30, I Ti 6:1, Tit 2:5, II Pe 2:2 (Cremer, 570).†
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks βλάσφημος G989 "kwaadsprekend, lasterend, lasterlijk";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs