G1223 διά
door, via
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 671x voor in 26 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

dia, een primair voorzetsel, dat de richting van een daad aangeeft; TDNT - 2:65,149;


1) met zn.; 1a) van plaats of ruimte; 1b) van tijd; 1c) causaal, "door"; 2) met Acc.; 1a) van plaats; 1b) van tijd; 1c) causaal; 3) zonder zaak; 4) in samenstellingen


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

διά (before a vowel δ’, exc. Ro 8:10, II Co 5:7, and in pr. names; Tdf., Pr., 94), prep. c. gen., acc, as in cl.; 1. c. gen., through (i) of Place, after verbs of motion or action: Mt 2:12 12:43, Mk 2:23, Lk 4:30, Jo 4:4, II Co 11:33, al.; σώζεσθαι (διας-) δ. πυρός, ὕδατος, I Co 3:15, I Pe 3:20; βλέπειν δ. ἐσόπτρου, I Co 13:12; metaph., of a state or condition: Ro 14:20, II Co 2:4 5:7, 10; δ. γράμματος, ἀκροβυστίας (Lft., Notes, 263, 279), Ro 2:27 4:11; δι’ ὑπομενῆς, Ro 8:25. (ii) (a) during which: Mt 26:61, Mk 14:58, Lk 5:5; δ. παντὸς τοῦ ζῆν, He 2:15; δ. παντός (διαπαντός in Mk 5:5, Lk 24:53), always, continually, Mt 18:10, Ac 2:25 (LXX) 10:2 24:16, Ro 11:10 (LXX), II Th 3:16, He 9:6 13:15. (b) within which: Ac 1:3; δ. νυκτός, Ac 5:19 16:9 17:10 23:31; (c) after which (Field, Notes, 20; Abbott, JG, 255 f.): Mk 2:1, Ac 24:17, Ga 2:1. (iii) (1) of the efficient cause (regarded also as the instrument): of God, Ro 11:36, I Co 1:9, Ga 4:7, He 2:10 7:21; of Christ, Ro 1:8 5:1, 17, I Co 15:21, I Pe 4:11, al.; δ. τ. ὑμῶν δεήσεως, Ro 1:12, II Co 1:4, Ga 4:23, al.; (2) (a) c. gen. pers., Mt 11:2, Lk 1:70, Jo 1:17, Ac 1:16, Ro 2:16, I Co 1:21, Eph 1:5, He 2:14, Re 1:1, al.; ὑπὸ τ. κυρίου δ. τ. προφήτου (δ. τ. κυρίου, I Th 4:2 (M, Th., in l.); Lft., Rev., 121 f.), Mt 1:22 2:15, Ro 1:2; δ. ἐπιστολῆς ὡς δ. ἡμῶν (Field, Notes, 202), II Th 2:2; δ. Σ. (NTD, 22), I Pe 5:12; (b) c. gen. rei (where often the simple dat. is used in cl.; Jannaris, Gr., 375), Jo 11:4, Ac 5:12; δ. τ. πίστεως, Ro 3:30; δ. λόγου θεοῦ, I Pe 1:23; δ. παραβολῆς, Lk 8:4; δουλεύειν δ. τ. ἀγάπης, Ga 5:13; δ. ἐπαγγελίας, Ga 3:18. 2. (i) rarely, as c. gen., through (Hom), δ. μέσον Σαμαρίας (ICC, in l.; Bl., §42, 1; Robertson, Gr., 581), Lk 17:11. (ii) by reason of, because of, for the sake of (a) c. acc pers. (M, Pr., 105), Mk 2:27, Jo 6:57 11:42, Ro 8:20; (b) c. acc. rei, δ. φθόνον, Mt 27:18, Mk 15:10; δ. φόβον, Jo 7:13 20:19; δ. ἀγάπην, Eph 2:4; δ. τοῦτο, freq., for this cause, therefore, Mt 6:25, Mk 6:14, Lk 11:49, Jo 6:65, al.; id. seq. ὅτι, Jo 5:16 10:17, al.; δ. τί, why, Mt 9:11, 14, Mk 2:18, Jo 7:45, al.; δ. τό c. inf., Mk 5:4, Lk 9:7, Ja 4:2. 3. (1) through, as in διαβαίνω; (2) of separation, asunder, as in διασπάω; (3) of distribution, abroad, as in διαγγέλλω; (4) of transition, as διαλλάσσω; (5) of "perfective" action (M, Pr., 112 f., 115 f.), as διαφύγω, διακαθαρίζω.

Literatuur


Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks διανύω G1274 "volledig tot stand brengen, ten einde brengen, voltooien"; Grieks διασαφέω G1285 " uitleggen, ontvangen, mededelen"; Grieks διϋλίζω G1368 "doorzeven, helder maken";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel