G1308_διαφέρω
verplaatsen
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 13x voor in 8 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

diafero̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

δια-φέρω [in LXX for שְׁנָא H8133 (Da 7 only); I Ki 17:39, Es 3:13, al. ;] 1. trans., (a) to carry through: seq. διά, Mk 11:16; (b) to carry about, spread abroad: pass., Ac 13:49 27:27. 2. Intrans., (a) to differ: τὰ διαφέροντα, Ro 2:18, Phl 1:10 (R, mg., but v. infr.); impers., διαφέρει, it makes a difference, it matters: Ga 2:6; (b) to excel: c. gen. Mt 6:26 10:31 12:12, Lk 12:7, 24, I Co 15:41, Ga 4:1; τὰ διαφέροντα, Ro 2:18, Phl 1:10 (R, txt.; for discussion and reff. v. ICC on Ro, Phl, ll. c.).†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

διαφέρω,
  future διοίσω Sophocles Tragicus “Oedipus Tyrannus” 321, διοίσομαι “hymnus ad Mercurium” 255, etc.: aorist 1 διήνεγκα, Ionic dialect διήνεικα: aorist 2 διήνεγκον:—carry over or across, δ. ναῦς τὸν Ἰσθμόν Thucydides Historicus 8.8 ; carry from one to another, διαφέρεις κηρύγματα Euripides Tragicus “Supplices” 382; τὸ ἤλεκτρον διαφέρεται εἰς τοὺς Ἕλληνας Aristoteles Philosophus “Mirabilia” 836b6: metaph., γλῶσσαν διοίσει will put the tongue in motion, will speak, Sophocles Tragicus “Trachiniae” 323 codices
__2 of Time, δ. τὸν αἰῶνα, τὸν βίον, go through life, Herodotus Historicus 3.40, Euripides Tragicus “Helena” 10; νύκτα prev. author “Rh.” 600: abs., ἄπαις διοίσει prev. work 982 :—middle, live, continue, ὑγιηροὶ τἄλλα διαφέρονται Hippocrates Medicus “περὶ ἄρθρων ἐμβολῆς” 56 ; σοῦ διοίσεται μόνος will pass his life apart from thee, Sophocles Tragicus “Ajax” 511; σκοπούμενος διοίσει Xenophon Historicus “Memorabilia” 2.1.24 (conjecture Dind. for διέσῃ).
__3 bear through, bear to the end, σκῆπτρα Euripides Tragicus “Iphigenia Aulidensis” 1195 ; γαστρὸς ὄγκον δ., of a woman, prev. author “Ion” 15, compare Xenophon Historicus “Memorabilia” 2.2.5: hence,
__4 bear to the end, go through with, πόλεμον Herodotus Historicus 1.25, Thucydides Historicus 1.11 ; but also, bear the burden of war, prev. author 6.54 ; endure, support, with an adverb, ῥᾷστα γὰρ τὸ σόν τε σὺ κἀγὼ διοίσω τοὐμόν Sophocles Tragicus “Oedipus Tyrannus” 321; δ. πότμον δάκρυσι Euripides Tragicus “Hippolytus” 1143 (Lyric poetry) : absolutely, of patients in disease, δ. ἕως τῶν εἰκοσιτεσσάρων ἡμερέων Hippocrates Medicus “περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν” 40; δ. φθειρόμενος prev. work 12 (also ἡ νοῦσος δ. ἐννέα ἔτεα prev. passage).
__II carry different ways, Aristophanes Comicus “Lysistrata” 570, etc.; δ. ἕκαστα εἰς τὰς χώρας τὰς προσηκούσας Xenophon Historicus “Oeconomicus” 9.8 ; toss about, ὅπλισμα.. διαφέρων ἐσφενδόνα Euripides Tragicus “Supplices” 715 ; δ. τὰς κόρας to turn the eyes about, prev. author “Ba.” 1087. “Or.” 1261 (Lyric poetry) :—passive, to be drawn apart, disrupted, opposed to συμφέρεσθαι, 1st c.AD(?): Heraclitus 10, Plato Philosophus “Sophista” 242e, Epicurus Philosophus “De rerum natura - Wien. Stud.” 908.2 ; to be tossed about, uncertain in 1st cStrabo Geographus 3.2.5; δ. ἐν τῷ Ἀδρίᾳ NT.Act.27.27, compare Plutarchus Biographus et Philosophus “Galba” 26.
__II.2 δ. τινά spread his fame abroad, Pindarus Lyricus “P.” 11.60; εἰς ἅπαντας τὴν ἐκείνου μνήμην δ. Demosthenes Orator 61.46 :—passive, φήμη διηνέχθη Plutarchus Biographus et Philosophus 2.163c.
__II.3 tear asunder, Euripides Tragicus “Bacchae” 754 ; disjoin, Aristoteles Philosophus “Poetica” 1451a34 (Pass.) : metaphorically, distract, τὰς ψυχὰς φροντίσιν Plutarchus Biographus et Philosophus 2.133d, compare 97f (Pass.), Dio Chrysostomus Sophista 32.46 (Pass.).
__II.4 δ. τὴν ψῆφον give one's vote a different way, i.e. against another, Herodotus Historicus 4.138, etc. ; but also, give each man his vote, Euripides Tragicus “Orestes” 49, Thucydides Historicus 4.74, Xenophon Historicus “Symposium” 5.8.
__II.5 ἐράνους δ., ={διαλύεσθαι}, pay them up, discharge them, Lycurgus Orator 22.
__II.6 defer, reserve for judgement, τὸν αἴτιον Aeschylus Tragicus “Choephori” 68 (Lyric poetry, διασπαράσσει Scholia).
__II.7 plunder, Herodas Mimographus 7.90 :—passive, τῶν ἀπὸ τῆς οἰκίας φορτίων διενηνεγμένων “PLond.” 1.45.9 (2nd c.BC).
__II.8 excel, ἀρετῇ τοὺς ἄλλους Diodorus Siculus Historicus 11.67, compare 2.5; καλλιτεκνίᾳ πάσας γυναῖκας “Stud.Pont.” 3.123 (from Amasia).
__III intransitive, differ, φυᾷ δ. Pindarus Lyricus “N.” 7.54 ; ἆρ᾽ οἱ τεκόντες διαφέρουσιν ἢ τροφα; is it one's parents or nurture that make the difference? Euripides Tragicus “Hecuba” 599 : with genitive, to be different from, prev. author “Or.” 251, Thucydides Historicus 5.86, etc.; οὐδὲν διοίσεις Χαιρεφῶντος τὴν φύσιν Aristophanes Comicus “Nubes” 503, compare Plato Philosophus “Protagoras” 329d; τὸ δ᾽.. ἀφανίζειν ἱερὰ ἔσθ᾽ ὅτι τοῦ κόπτειν διαφέρε; Demosthenes Orator 21.147; δ. τὰς μορφάς Aristoteles Philosophus “Historia Animalium” 497b15 ; δ. εἴς τι, ἔν τινι, Xenophon Historicus “Hiero” 1.2, 7; παρὰ τὴν Βεβρυκίαν Appianus Historicus “Μιθριδάτειος” 1; καθ᾽ ὑπεροχὴν καὶ ἕλλειψιν Aristoteles Philosophus “Historia Animalium” 486a22; κατὰ τὴν θέσιν prev. author “Mete.” 341b24; πρός τι prev. author “HA” 505a21; τίνι δ. τὰ ἄρρενα τῶν θηλειῶν.. θεωρείσθω prev. author “PA” 684b3 : with infinitive, μόνῃ τῇ μορφῇ μὴ οὑχὶ πρόβατα εἶναι δ. Lucianus Sophista “Alex.” 15: with Art., τρεῖς μόναι ψῆφοι διήνεγκαν τὸ μὴ θανάτου τιμῆσαι three votes made the difference (i.e. majority) against capital punishment, Demosthenes Orator 23.167 ; also διαφέρει τὸ ἥμισυ τοῦ ἔργου makes a difference equal to half the effort expended, Xenophon Historicus “Oeconomicus” 20.17.
__III.2 impersonal, διαφέρει it makes a difference, πλεῖστον δ. Hippocrates Medicus “ἀφορισμοί” 5.22; βραχὺ δ. τοῖς θανοῦσιν εἰ.. Euripides Tragicus “Troades” 1248, etc. ; οὐδὲν δ. it makes no odds, Plato Philosophus “Phaedo” 89c, compare Menander Comicus “Ἐπιτρέποντες” 193; σμικρὸν οἴει διαφέρει; Plato Philosophus “Respublica” 467c: with dat. pers., δ. μοι it makes a difference to me, Antipho Orator 5.13, Plato Philosophus “Protagoras” 316b, etc. ; ἰδίᾳ τι αὐτῷ δ. he has some private interest at stake, Thucydides Historicus 3.42 ; εἰ ὑμῖν μή τι δ. if you see no objection, Plato Philosophus “Laches” 187d; τί δέ σοι τοῦτο δ. εἴτε.. εἴτε μ; prev. author “R.” 349a, compare “Grg.” 497b, etc. : with infinitive, οὐδέ τί οἱ διέφερεν ἀποθανεῖν Herodotus Historicus 1.85 : with personal construction, πράγματά τινι διαφέροντα Plutarchus Biographus et Philosophus “Caesar” 65 ; to be of importance, πρός or εἴς τι, Galenus Medicus 15.420,428; τῷ ζῴῳ prev. author “UP” 9.5.
__III.3 τὸ δ. the difference, the odds, Plato Philosophus “Philebus” 45d ; ={τὸ συμφέρον} Antiphanes Comicus 31; περὶ μεγίστων δὴ τῶν -όντων βουλεύεσθαι Thucydides Historicus 6.92, compare Lysias Orator 31.5, Isaeus Orator 4.12 ; τὰ ἀναγκαιότερα τῷ ταμιείῳ δ. vital interests, PThead. 15.17 (3rd c.AD) ; τὸ δ. μέρος τῶν ἀποφάσεων the essential part, “POxy.” 1204.11 (3rd c.AD) ; τὰ δ. vital matters, NT.Rom.2.18; ἐπιστάμενος τὰ δ. παραβαίνειν τολμᾷ Andocides Orator 3.19 (but τὰ δ. also simply, points of difference, in character and the like, Thucydides Historicus 1.70, etc.).
__III.4 to be different from a person: generally, in point of excess, surpass, excel him (compare above 11.8), τινός variant for{-όντως} in Thucydides Historicus 3.39 ; τινί in a thing, prev. author 2.39, Alexander Rhetor 36.6; ἔν τινι Isocrates Orator 3.39; εἴς τι Plato Philosophus “Apologia” 35b; κατὰ μέγεθος Xenophon Historicus “Respublica Lacedaemoniorum” 1.10; πρός τι Aeschines Orator 1.181 : with infinitive, δ. τινὸς μεταβιβάζειν τινά Plato Philosophus “Gorgias” 517b: sometimes followed by ἤ, πολὺ διέφερεν ἀλέξασθαι ἤ.. it was far better.. than.., Xenophon Historicus “Anabasis” 3.4.33, compare “Mem.” 3.11.14, “Vect.” 4.25 (where it means to differ in point of diminution); also δ. μέγα τι παρὰ τὰς ἄλλας πόλεις Polybius Historicus 10.27.5 : absolutely, excel, ἐπί τινι Isocrates Orator 10.12; τάχει Julianus Imperator “Orationes” 2.53c; οἱ τόποι διαφέρουσι Theophrastus Philosophus “de Causis Plantarum” 5.14.9; διαφέρον τι πεπραχέναι a remarkable achievement, Polybius Historicus 6.39.2.
__III.5 prevail, ἐπὶ πολὺ διήνεγκε Thucydides Historicus 3.83.
__III.6 quarrel, struggle, Teleclides Comicus 20; οἱ διαφέροντες the parties, litigants, PPar. 69 B10 (3rd c.AD).
__III.7 come between, intervene, ὁ διαφέρων χρόνος Antipho Orator 5.94.
__III.8 belong to, τινί, as property, Philo Judaeus 1.207, “PLond.” 3.940.23 (3rd c.AD) ; of persons, belong to a household, “PStrassb.” 26.5 (4th c.AD) ; οἱ -φέροντες kinsfolk, Annuario 4 /5.476 (from Bargylia) ; appertain to, τῇ ὠνῇ “BGU” 1062.21 (3rd c.AD) ; τὰ εἰς τοῦτο -φέροντα πράγματα Mitteis “Chr.” 372v3 (2nd c.AD).
__IV middle and passive, be at variance, quarrel, τινί 1st c.AD(?): Heraclitus 72, compare Amphis Comicus 32, etc.; περί τινος Herodotus Historicus 1.173, Plato Philosophus “Euthyphro” 7b ; δ. ἀλλήλοις differ with, prev. passage,compare Antipho Orator 5.42; τινὶ περί τινος Thucydides Historicus 5.31, compare Xenophon Historicus “Oeconomicus” 17.4; πρὸς ἀλλήλους Lysias Orator 18.17, compare Hyperides Orator “Oxy.” 1607 “fragment” 1 iii 60, etc.; τὰ πρὸς ἀλλήλους “Supp.epigram” 1.363.5 (Samos, 3rd c.BC) ; ἀμφί τινος Xenophon Historicus “Anabasis” 4.5.17; διενεχθέντας γνώμῃ Herodotus Historicus 7.220 ; δ. ὡς.. maintain on the contrary that.., Demosthenes Orator 56.46 ; οὐ διαφέρομαι, ={οὔ μοι διαφέρει}, prev. author 9.8 ; μηδὲν διὰ τοῦτο διαφέρου let there be no dispute on this ground, Lysias Orator 10.17 ; οἱ -φερόμενοι the litigants, “SIG” 685.29 (Crete, 2nd c.BC). —Not in Ep.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks διάφορος G1313 "verschillend, voortreffelijk"; Grieks φέρω G5342 "dragen";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech