G1321_διδάσκω
onderwijzen
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 97x voor in 17 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

didasko̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

διδάσκω [in LXX chiefly for למד H3925 pi., also for ידע H3045 hi., ירה H3384 hi., etc. ;] to teach (i.e. instruct) a person, teach 1. trans.: c. acc. pers., Mt 5:2, Mk 1:22, al.; seq. ὅτι, Mk 8:31; περί, I Jo 2:27; c. inf., Lk 11:1; c. acc. rei, Mk 6:30 12:14; c. cogn. acc., Mt 15:9 (LXX); c. dupl. acc, Mk 4:2, Jo 14:26; pass., Ga 1:12, II Th 2:15; c. dat. pers. (like Heb., cf. Jb 21:22, but prob. a vernac. usage, v. Swete, in l.), Re 2:14. 2. Absol., to teach, give instruction: Mt 4:23, Mk 1:21, and often in Gosp., Ro 12:7, I Co 4:17, I Ti 2:12, al.

SYN.: παιδεύω (cf. Westc., Heb., 402; Cremer, 180).

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

δῐδάσκω,
  Epic dialect infinitive -έμεναι and -έμεν, Ilias Homerus Epicus “Illiad” 9.442, 23.308 : future διδάξω Aeschylus Tragicus “Supplices” 519, etc. : aorist ἐδίδαξα Ilias Homerus Epicus “Illiad” 23.307, etc.; poetry ἐδιδάσκησα “hymnus ad Cererem” 144 (probably), Hesiodus Epicus “Opera et Dies” 64, Pindarus Lyricus “P.” 4.217 : perfect δεδίδαχα Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 1.3.18, Plato Philosophus “Meno” 85e: —middle, future διδάξομαι: aorist ἐδιδαξάμην:—passive, future διδαχθήσομαι Dionysius Halicarnassensis 3.70, etc. : aorist ἐδιδάχθην Solon Lyricus 13.51, Herodotus Historicus 3.81, Aristophanes Comicus “Nubes” 637, etc. : perfect δεδίδαγμαι Ilias Homerus Epicus “Illiad” 11.831, Plato Philosophus “Phaedrus” 269c, etc. Redupl. form of δάω (which see) in causal sense:—instruct a person, or teach a thing, Ilias Homerus Epicus “Illiad” 11.832, 9.442: with double acc., σε.. ἱπποσύνας ἐδίδαξαν they taught thee riding, 23.307, compare Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 8.481; πολλὰ διδάσκει μ᾽ ὁ πολὺς βίοτος Euripides Tragicus “Hippolytus” 252 (Lyric poetry), etc.; also δ. τινὰ περί τινος Aristophanes Comicus “Nubes” 382; δ. τῶν γενομένων τισὶ τὴν ἀλήθειαν Plato Philosophus “Theaetetus” 201b: with acc. pers. et infinitive, σε διδάσκουσιν θεοὶ αὐτοὶ ὑψαγόρην ἔμεναι teach thee to be.., Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 1.384: with infinitive only, δίδαξε γὰρ Ἄρτεμις αὐτὴ βάλλειν ἄγρια πάντα she taught how to shoot, Ilias Homerus Epicus “Illiad” 5.51, etc. : without infinitive, πολλοὶ τοὺς υἱοὺς ῥήτορας διδάσκουσιν Aristonymus Comicus cited in Stobaeus, Joannes 3.4.105; δ. πολλοὺς αὐλητάς Charon Historicus 9; τούτους ἱππέας ἐδίδαξεν οὐδενὸς χείρους Plato Philosophus “Meno” 94b; also δ. τινὰ σοφόν Euripides Tragicus “Heraclidae” 575 : with an abstract subject, πολυμαθίη νόον οὐ διδάσκει 1st c.AD(?): Heraclitus 40; ξενιτείη αὐτάρκειαν δ. Democritus Epigrammaticus 246 :—middle, teach oneself, learn, φθέγμα καὶ ἀστυνόμους ὀργὰς ἐδιδάξατο Sophocles Tragicus “Antigone” 356 (Lyric poetry) ; but usually, have one taught or educated, especially of a father, τὰ ἄλλα.. διδάσκεσθαι τοὺς ὑεῖς Plato Philosophus “Protagoras” 325b; δ. τοὺς ὑεῖς τὰς κούφας ἐργασίας Aristoteles Philosophus “Politica” 1321a24 : with infinitive, δ. τινὰ ἱππεύειν Plato Philosophus “Respublica” 467e; δ. τινα ἱππέα prev. author “Men.” 93d, compare Xenophon Historicus “Memorabilia” 4.4.5 (this distinction between active and middle was neglected by some Poets and late Prose writers, middle being used like active in Pindarus Lyricus “O.” 8.59, Lucianus Sophista “Somn.” 10, etc.; but in Aristophanes Comicus “Nubes” 783 Elmsl. restored διδάξαιμ᾽ ἄν σ᾽ ἔτι for διδαξαίμην σ᾽ ἔτι, and in Plato Philosophus “Respublica” 421e Cobet conjecture διδάξει for -εται : middle is used of gods, θεοί.. ὅπλων χρῆσιν διδαξάμενοι prev. author “Mx.” 238b) :—passive, to be taught, learn, with genitive, διδασκόμενος πολέμοιο trained, skilled in war, Ilias Homerus Epicus “Illiad” 16.811: with acc., τά σε προτί φασιν Ἀχιλλῆος δεδιδάχθαι which medicines they say thou wert taught by Achilles, 11.831, compare Aratus Epicus 529; ὃς οὔτ᾽ ἐδιδάχθη οὔτε εἶδε καλὸν οὐδέν Herodotus Historicus 3.81; διδάξω καὶ διδάξομαι λόγους Euripides Tragicus “Andromache” 739 : frequently with infinitive, δεδιδαγμένον εἶναι χειροήθεα Herodotus Historicus 2.69; βρέφος διδάσκεται λέγειν ἀκούειν θ᾽ Euripides Tragicus “Supplices” 914 ; διδάσκεσθαι ὡς.. Xenophon Historicus “Historia Graeca (Hellenica)” 2.3.45.
__2 with genitive, indicate, give sign of, χειμῶνος συναγειρομένοιο Aratus Epicus 793, compare 734.
__II absolutely, explain, πῶς δ; δίδαξον Aeschylus Tragicus “Eumenides” 431; σαφῶς δ. Thucydides Historicus 2.60, etc. ; show by argument, prove, λέγων διδασκέτω Xenophon Historicus “Anabasis” 5.7.11, etc. ; δ. περί τινος ὡς.. Thucydides Historicus 3.71; ἡλίκον ἐστὶ τὸ ἀλαζόνευμα.. πειράσομαι.. διδάξαι Aeschines Orator 3.238 ; ποιητὴς δ. ὅτι.. Julianus Imperator “Orationes” 2.50b.
__III of dithyrambic and dramatic Poets compare (διδάσκαλος 11), δ. διθύραμβον, δρᾶμα, produce a piece, Herodotus Historicus 1.23, 6.21; Πέρσας Aristophanes Comicus “Ranae” 1026, compare Plato Philosophus “Protagoras” 327d, “IG” 12.770, al.: —middle, διδάξασθαι χορόν train one's own chorus, Simonides Lyricus 145.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks διδακτός G1318 "onderwezen, geleerd, onderwijs, voorschriften"; Grieks διδάσκαλος G1320 "leraar, onderwijzer"; Grieks διδαχή G1322 "leer, onderwijs"; Grieks θεοδίδακτος G2312 "leren (v. God)";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken