G1325 δίδωμι
geven, schenken
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 418x voor in 22 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

dido̱mi,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

δίδωμι, [in LXX chiefly for נתן H5414 (53 words in all) ;] to give—in various senses, acc. to context—bestow, grant, supply, deliver, commit, yield: absol., Ac 20:35; c. acc. rei et dat. pers., Mt 4:9 5:31, Jo 1:12, al. mult.; c. dat. pers., seq. ἐκ, Mt 25:8; id. c. gen. part.. Re 2:17; c. acc. pers., Jo 3:16, Re 20:13, al.; δεξιάς, Ga 2:9; φίλημα, Lk 7:45; γνῶσιν, Lk 1:77; κρίσιν, Jo 5:22; of seed yielding fruit, Mk 4:7, 8; ἐργασίαν (Deiss., LAE, 117f.), Lk 12:58; c. inf. fin., Mt 27:34, Mk 5:43, Lk 8:55, Jo 6:52, al.; c. dat. pers. et inf., Lk 1:74, al.; c. acc. et inf., Ac 2:27, Re 3:9; c. dupl. acc., Mt 20:28, Mk 10:45, Eph 1:22 4:11, II Th 3:9, I Ti 2:6, al.; ἑαυτὸν δ. εἰς (Polyb., al.), Ac 19:31; c. dat. pers., seq. κατά (MM, Exp., xi), Re 2:28 (LXX); δ. ἵνα, Re 3:9; δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἀνεῳγμένην, Re 3:8.

SYN.: δωρέομαι.


Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀναδίδωμι G325 "voortbrengen, inleveren, teruggeven"; Grieks ἀποδίδωμι G591 "afgeven"; Grieks διαδίδωμι G1239 "verdelen, overgeven, overhandigen"; Grieks δόμα G1390 "gift, gave, bruidsschat"; Grieks δόσις G1394 "geven (het), gave"; Grieks δότης G1395 "gever"; Grieks ἐκδίδωμι G1554 "verhuren, verpachten, uitleveren"; Grieks ἔκδοτος G1560 "verraden, uitgeleverd"; Grieks ἐπιδίδωμι G1929 "overhandigen, overgeven"; Grieks κατακληροδοτέω G2624 "erfenis verdelen"; Grieks μεταδίδωμι G3330 "meegeven, meedelen"; Grieks παραδίδωμι G3860 "in handen geven"; Grieks προδίδωμι G4272 "verraden";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel