G1364 δίς
tweemaal
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 6x voor in 5 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

dis̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

δίς adv., twice: Mk 14:30, 72; δ. τ. σαββάτου, Lk 18:12; καὶ ἅπαξ κ. δ., Phl 4:16, I Th 2:18; δ. ἀποθανόντα, Ju 12 (v. Mayor, ICC, in l.); δ. μυριάδες, Re 9:16.†

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks Δίδυμος G1324 "Didymus"; Grieks διστάζω G1365 "twijfelen"; Grieks διχάζω G1369 "kloven, tweeen delen, scheiden"; Grieks διχοτομέω G1371 "zwaar geselen"; Grieks δύο G1417 "twee";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel