G1634 ἐκψύχω
sterven
Taal: Grieks

Onderwerpen

Sterven, Overlijden,

Statistieken

Komt 3x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

ww, van G01537 en G05594;


de geest geven, sterven


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ἐκ-ψύχω [in LXX: Jg 4:21 A (עוּף H5774), Ez 21:7 (כָּהָה H3543 pi.)* ;] to expire, breathe one's last: Ac 5:5, 10 12:23 (cf. ἐκπνέω; Cremer, 906).†
Bronnen

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel