G1768_ἐννενηκονταεννέα
negen-en-negentig
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 4x voor in 2 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

enneni̱kontaennea,
Bronnen

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

ἐνενήκοντα, οἱ, αἱ, τά,
  indeclinable, ninety, Ilias Homerus Epicus “Illiad” 2.602, etc. ; compare ἐνήκοντα, ἐννήκοντα. (ἐννεν- frequently in codices, but Inscrr. have ἐνεν- “IG” 12.324.109, “Hermes” 17.5 (from Delos), etc.:—also gen. pl. ἐνενηκόντων “GDI” 5653c26 (from Chios).)

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἐννέα G1767 "negen";

Literatuur


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel