G1832 ἔξεστι
vrij (het staat)
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 31x voor in 7 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

éxesti,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ἔξ-εστι (< εἰμί), impers. verb., it is permitted, lawful: Mk 2:24, Ac 8:37 (R, mg.), I Co 10:23; c. inf., Mt 12:2, 10, 12 14:4 15:26 19:3 22:17 27:6, Mk 3:4 12:14, Lk 6:2, 9 14:3, Jo 5:10; seq. acc., Mk 2:26, Lk 6:4 20:22; c. dat. pers. et inf., Mt 20:15, Mk 6:18 10:2, Jo 18:31Ac 16:21 21:37 22:25 (inf. understood), I Co 6:12; ἐξόν (sc. ἐστί), Ac 2:29, II Co 12:4; ἐξὸν ἦν, Mt 12:4.†

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel