G1843 ἐξομολογέω
bekennen, erkennen (dankbaar)
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 10x voor in 7 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

exomologeo̱, ww van ἐκ G01537 "uit" en ὁμολογέω G03670 "instemming"; TDNT 5:199,687


1) "bekennen, belijden" τὰς ἁμαρτίας (LXX Dan. 9.20, Matt.3.6); 2) "toegeven, erkennen" μυθογραφίαν (Strabo, Geography, 1.2.35); ἧτταν (Hand. 19:18; Rom. 14:11; Filip. 2:11; Plutarch, Eumenes, 17; Lucian, Hermotimus, 75); διότι . . (2 Mak. 7:37); 2) dankbaar erkenningen geven (LXX 2 Kon. 22:50; Mat. 11:25); 2a) openlijk en met blijdschap erkennen (LXX Gen. 29:35) 2b) tot iemands eer: vieren, lof geven (Rom. 15:9); 3) erkennen dat iemand iets wil doen, beloven, overeenkomen (Luk. 22:6)


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ἐξ-ομολογέω, -ῶ and depon. mid., -έομαι, -οῦμαι [as always in LXX chiefly for יָדָה H3034 hi. ;] 1. act. = cl. ὁμολογέω, to profess or agree to do (Field, Notes, 75): Lk 22:6. 2. Mid., to acknowledge, confess (MM, Exp., xiv): τ. ἁμαρτίας, Mt 3:6, Mk 1:5, Ja 5:16; τ. πράξεις, Ac 19:18; seq. ὅτι, Phl 2:11; c. dat. pers., to make acknowledgment to one's honour, to praise, give praise to (as in LXX; Kennedy, Sources, 118): Ro 14:11(LXX) 15:9 (LXX); seq. ὅτι, Mt 11:25, Lk 10:21 (Cremer, 771).†

Bronnen


Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken