G1920 ἐπιγίνομαι
onstaan, opkomen, komen, aanbreken
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

epiginomai,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

** ἐπι-γίνομαι (v.s. γίνομαι) [in LXX: Ep. Je 47, III Mac 2:6 * ;] to arrive, arise, come on: Ac 28:13.†

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks γίνομαι G1096 "worden, gebeuren";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel