G2008 ἐπιτιμάω
eren, verwijten maken, belonen, toedelen
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 29x voor in de Bijbel.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

epiti'mao, ww van ἐπί G01909 en τιμάω G05091; TDNT - 2:623,249;


1) eren, eer betonen aan 2) de prijs verhogen 3) toedelen, belonen, in de zin van verdiende straf 4) berispen, de les lezen, verwijten maken, ernstig laken 4a) scherp vermanen


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ἐπι-τιμάω, -ῶ [in LXX for גָּעַר H1605, Ge 37:10, Ps 9:5, Za 3:3(2); Si 11:7, al. ;] 1. to honour. 2. to raise in price 3. to mete out due measure; (a) to award; (b) to censure, rebuke, admonish: absol., II Ti 4:2; c. dat., Mt 8:26 17:13 19:13, Mk 4:39 8:32 10:13, Lk 4:39, 41 8:24 9:21, 42, 55 17:3 18:15 19:39, Ju 9; seq. ἵνα, Mt 12:16 16:20 20:31, Mk 3:12 8:30 10:48, Lk 18:39; seq. λέγων, λέγει, etc., Mt 16:22, Mk 1:25 8:33 9:25, Lk 4:35 23:40.†

SYN.: ἐλέγχω G1651, q.v


Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks τιμάω G5091 "schatten, eren, hoogachten, huldigen";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Electronica algemeen