G2063 ἐρυθρός
Rode Zee
Taal: Grieks

Onderwerpen

Rode Zee, Schelfzee, Rietzee, Rood,

Statistieken

Komt 2x voor in 2 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

erythros, bn afleiding onzeker;


1) rood, vermiljoen (LXX Jes. 63:2; Homer, Iliad, 19.38; 9.365; Homer, Odyssey, 5.93), een rood geverfd schip (Herodotus, Histories, 3.57); 2) de Rode Zee ἐρυθρὰν θάλασσαν voor יָ֣מָּה סּ֑וּף H3220 H5488 (LXX Ex 10:19, etc.; Hand. 7:36, Hebr. 11:29) duidt de naam op de noordwestelijke uitloper, de zgn. Golf van Suez, waar de Israëlieten doortrokken op hun uittocht uit Egypte naar de woestijn van de Sinaï.; 2a) de Indische Oceaan (Herodotus, Histories, 1.180; 2.11, 158; 4.42; etc.) omspoelt de kusten van Arabië en Perzië (Iran) met zijn twee golven, waarvan de oostelijke de Perzische Golf heet (Xenophon, Cyropaedia, 8.6.20; Diodorus, Historical Library, 2.11), de andere ten westen van Arabië de Rode Zee.


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ἐρυθρός, -ά, -όν [in LXX for אֱדֹם H123, Is 63:2; ἐ. θάλασσα for סוּף H5488 -יָם H3220 Ex 10:19, al. ;] red: ἡ ἐ. θάλασσα, the Red Sea, Ac 7:36, He 11:29.†
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws סוּף H5488 "Riet, wier, vlag";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel