G2132 εὐνοέω
vreedzaam (van aard zijn)
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

eynoeo̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

εὐ-νοέω, -ῶ (< εὔνοος, friendly), [in LXX: Es 8:13 Bא heb1, Da LXX 2:43, III Mac 7:11 * ;] to be favourable, kindly disposed: c. dat., Mt 5:25.†

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks εὔνοια G2133 "welwillendheid, vriendelijkheid"; Grieks νοῦς G3563 "denken (het), denkvermogen, verstand, gevoelens, voornemens, verlangens";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech