G2148 Εὐροκλύδων
Euroklydon, wind (zuidooster), storm (zuidooster)
Taal: Grieks

Onderwerpen

Euroclydon, Storm,

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

Eyroklydo̱n,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

Εὐρ-ακύλων (Rec. εὐροκλύδων, q.v.), -ωνος (< Εὖρος, the East wind, and Lat. Aquilo; Vg., Euroaquilo), the Euraquilo, a N.E. wind (i.e. between Eurus and Aquilo): Ac 27:14.†

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks κλύδων G2830 "golfslag";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel