G2450_Ἰουδαΐζω
Joodse zeden
Taal: Grieks

Onderwerpen

Jood, Joden,

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

Ioydaΐzo̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

Ἰουδαΐζω (< Ἰουδαῖος), [in LXX: Es 8:17 (יהד H3054 hith.)*;] to conform to Jewish practice, to Judaize: Ga 2:14.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

Ἰουδα-ΐζω,
  side with or imitate the Jews, LXX.Est.8.17, NT.Gal. same place: +NT

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks Ἰουδαῖος G2453 "Jood"; Grieks Ἰουδαϊσμός G2454 "Joodse geloof, Judaisme";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs