G2458 Ἰουνιᾶς
Junia
Taal: Grieks

Onderwerpen

Junia,

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

Ioyniás̱, persoonsnaam mnl. / vrl., van Latijnse origine junior "de jeugdige", mogelijk een verkorte vorm van iunianus (W. Bauer, p. 751; P. Lampe, p. 317) en zou dan betekenen "behorend tot Junias" (Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary, lemma Jūnĭānus);


1) hapax persoonsnaam Junia(s) (Rom. 16:7); Volgens sommige manuscripten (C* F G Ambrosiaster) komt de naam Ἰουνιᾶν of Ἰουνίαν ook voor in Rom. 16:15. De vrouwelijke naam Junia, hoewel gebruikelijk in het Latijn (er zijn ong. 250 vermeldingen bekend), is vrij zeldzaam in het Grieks. Naast naast Rom. 16:7 (en Rom. 16:15), zijn er slechts twee gevallen bekend in de Griekse literatuur (Plutarch Brut. 7.1.4; Tacitus Annals, 3:69; cf. D.J. Moo, p. 922). Het mannelijke Junias (als een samentrekking van Junianas), is echter nog zeldzamer: slechts een geval is bekend in de nog bestaande Griekse literatuur (Epiphanius noemt Junias in zijn Index discipulorum 125).

Daar er ook andere man-vrouw combinaties zijn in deze groet (Prisca en Aquila vs. 3, Filologus en Julia vs. 15), is het logisch om Junia te zien als een vrouwelijke naam. (Dit moet niet te ver worden doorgevoerd, want in vers 12 zijn alle drie de personen  vrouwen [hoewel de eerste twee met elkaar zijn verbonden], en in vv. 9-11 zijn alle personen mannen). In het Grieks is er alleen een verschil van accent dat onderscheid maakt tussen Junias (man) en Junia (vrouwelijk).

Als het verwijst naar een vrouw, is het mogelijk 1) dat ze de gave van apostelschap had, of 2) dat ze niet een apostel was, maar samen met Andronikus werd gewaardeerd door (of onder) de apostelen. Ook de term "prominente" betekent waarschijnlijk "bekende", wat suggereert dat Andronikus en Junia(s) goed bekend waren bij de apostelen.

 


Bronnen


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

Ἰουνίας, -α, ὁ (or Ἰουνία, -ας, ἡ, Junia; AV, H, mg. Junias: Ro 16:7.†

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech