G2471 ἰσότης
gelijkheid, gelijkmatigheid, gelijkheid in rechten, billijkheid
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 3x voor in 2 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

isoti̱s̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ἰσότης, -ητος, ἡ (< ἴσος), [in LXX: Jb 36:30, Za 4:7*;] 1. equality: II Co 8:13, 14. 2. equity, fairness: τὸ δίκαιον κ. τὴν ἰ., Col 4:1 (for distinction bet. τὸ δ. and ἡ ἰ., v. ICC, in l).†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

ἰσότης, ητος, ἡ,
  (ἴσος) equality, Aristoteles Philosophus “Metaphysica” 1054b3, etc.: in pl., Plato Philosophus “Leges” 733b; ἰ. χρόνου prev. author “Prm.” 140e: in Mathematics texts, ἰ. γεωμετρική equality of ratios, proportion, prev. author “Grg.” 508a; ἀναλογία ἰ. λόγων Aristoteles Philosophus “Ethica Nicomachea” 1131a31.
__2 especially political equality or justice, personified in Euripides Tragicus “Phoenissae” 536, compare Plato Philosophus “Leges” 757a; ἰ. πολιτική Polybius Historicus 6.8.4, etc.: in dual, Plato Philosophus “Leges” 757b, compare Aristoteles Philosophus “Politica” 1302a7, Isocrates Orator 7.21.
__II fair dealing, impartiality, Menander Comicus “Μονόστιχοι - Fragmenta Comicorum Graecorum” 259, Polybius Historicus 2.38.8, NT.Col.4.1.
__III equiformity, of the earth, Epicurus Philosophus “De rerum natura - Wien. Stud.” 11.10. (On the accent see Hdn.Gr. 1.83, 2.945 ; ἰσοτής is said to be Hellenistic by Moeris Grammaticus 202.)

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij