G2599_καταβαρέω
gebukt gaan onder, belasten
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

katabareo̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

*† κατα-βαρέω, -ῶ, to weigh down: metaph., c. acc. pers., II Co 12:16.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

καταβᾰρ-έω,
  weigh down, overload, variant for{καταπονέω} in Lucianus Sophista “DDeor.” 21.1 : metaphorically, impose a burden on, τινας NT.2Cor.12.16; κ. τὴν Ἰταλίαν ἐσφοραῖς Appianus Historicus “Bella Civilia” 5.67; ἀθληταὶ -βαροῦσι τοὺς τεχνίτας Plutarchus Biographus et Philosophus “Cleomenes” 27 ; τῶν -βαρούντων τὸ σῶμα καμάτων Ps.- Plutarchus Biographus et Philosophus “Vitae Homeri” 207 :—passive, to be overborne, crushed, καταβαρεῖσθαι τῇ μάχῃ Polybius Historicus 11.33.3; τοῖς ὅλοις prev. author 18.21.8; ὑπὸ τοῦ πάθους Diodorus Siculus Historicus 19.24; ἐν ταῖς λειτουργίαις “POxy.” 487.10 (2nd c.AD) ; also, to be outweighed, ὑπὸ τοῦ συμφέροντος Arrianus Historicus “Epicteti Dissertationes” 2.22.18.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks βαρέω G916 "beladen, belasten, bezwaren, drukken op";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij