G2721_κατεφίστημι
opstaan tegen iemand
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

katefisti̱mi,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

*† κατ-εφ-ίστημι, to rise up against: Ac 18:12.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

κατεφίσταμαι,
  rise up against, in aorist active, κατεπέστησαν τῷ Παύλῳ NT.Act.18.12.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἐφίστημι G2186 "plaatsen op, boven, over";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen