G2767_κεράννυμι
mengen, vermengen
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 3x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

kerannymi,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

κεράννυμι, [in LXX for מסךְ H4537, Is 5:22, al.;] to mix, mingle, chiefly of the diluting of wine: Re 18:6; by oxymoron, κεκεράσμενος ἄκρατος, Re 14:10.†

SYN.: μίγνυμι G3396. κ. implies "a mixing of two things, so that they are blended and form a compound, as in wine and water, whereas μ. implies a mixing without such composition, as in two sorts of grain" (LS, s.v. κρᾶσις).

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

κεράνν-ῡμι,
  also κεραννύω Alcaeus Comicus 15, Hyperides Orator “Fragmenta” 69 ; Epic dialect κεραίω and κεράω (which see); subjunctive κεραννύω Plato Philosophus “Philebus” 61b : imperfect ἐκεράννυν Lucianus Sophista “VH” 1.7: future κεράσω ᾰ Themistius Sophista “Or.” 27 p .340D.: aorist ἐκέρᾰσα Hippocrates Medicus “περὶ ἀρχαίης ἰητρικῇς” 3, (ἐν-) Plato Philosophus “Cratylus” 427c, poetry κέρᾰσα Euripides Tragicus “Bacchae” 127 (Lyric poetry) , Epic dialect κέρασσα Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 5.93 , Ionic dialect ἔκρησα Hippocrates Medicus “περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν” 35 :—middle, aorist ἐκερᾰσάμην Timaeus Locrus Philosophus 95e , Epic dialect κεράσσατο Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 18.423: —passive, future κραθήσομαι ᾱ Plato Philosophus “Epistulae” 326c, (συγ-) Euripides Tragicus “Ion” 406: aorist ἐκράθην ᾱ Thucydides Historicus 6.5, Euripides Tragicus “Ion” 1016, Plato Philosophus “Phaedo” 86c ; Ionic dialect ἐκρήθην Hippocrates Medicus “περὶ ἀρχαίης ἰητρικῇς” 19; ἐκεράσθην Plato Philosophus “Philebus” 47c, “Ti.” 85a, Xenophon Historicus “Anabasis” 5.4.29, Phylarchus Historicus 10J. : perfect κέκρᾱμαι Pindarus Lyricus “P.” 10.41, etc. ; Ionic dialect κέκρημαι Hippocrates Medicus “περὶ ἀρχαίης ἰητρικῇς” 13, “Acut.” 21; κεκέρασμαι Aristoteles Philosophus “Fragmenta” 549, Dionysius Halicarnassensis “de Compositione Verborum” 24, “Anacreontea” 16.13, etc. : pluperfect ἐκέκρᾱτο Sappho Lyrica 51.1 :—mix, mingle (different from μείγνυμι, see at {κρᾶσις}):
__1 mostly of diluting wine with water, κερῶντάς τ᾽ αἴθοπα οἶνον Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 24.364; κέρασσε δὲ νέκταρ ἐρυθρόν 5.93; κέρασον ἄκρατον Aristophanes Comicus “Ecclesiazusae” 1123, compare Thucydides Historicus 6.32: abs., τοῖς θεοῖς εὐχόμενοι κεραννύωμεν let us mix a cup of wine, Plato Philosophus “Philebus” 61b; ἂν μὴ κεράσῃ τις Antiphanes Comicus 85.2 : with dative person, give to drink, ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασε κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν NT.Rev.18.6:— Homerus Epicus mostly in middle, ὅτε περ.. οἶνον.. ἐνὶ κρητῆρι κέρωνται mix their wine in the bowl, Ilias Homerus Epicus “Illiad” 4.260, compare Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 20.253 ; κρητῆρα κεράσσατο he mixed a bowl, 3.393, 18.423 :—passive, πῶς οὖν κέκραται σκύφος; Euripides Tragicus “Cyclops” 557 ; κύλιξ ἴσον ἴσῳ κεκραμένη a cup mixed half and half, Aristophanes Comicus “Plutus” 1132 ; κεκρ. τρία καὶ δύο prev. author “Eq.” 1187, compare “Anthologia Graeca” 11.137 (Lucillius Epigrammaticus).
__2 temper, cool by mixing, θυμῆρες κεράσασα having mixed (the water) to an agreeable temperature, Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 10.362.
__3 generally, mix, blend, ἡδονὴν φθόνῳ Plato Philosophus “Philebus” 50a; τοῖς ὀνόμασι τὰ ῥήματα prev. author “Sph.” 262c; νοῦς μετ᾽ αἰσθήσεων κραθείς prev. author “Lg.” 961d, compare “Ti.” same place; πίστεως αἰσθήσει κεκραμένης Plotinus Philosophus 4.7.15; ἀγωγὴν ἐξἀμφοῖν κ. Philodemus Philosophus “Academicorum Index” p.77 M.; οὐσία οὐκ ἀπὸ τῶν ἄκρων κραθεῖσα Julianus Imperator “Orationes” 4.139a ; of metals, ἀργυρίῳ πρὸς χαλκὸν κεκραμένῳ χρῆσθαι Demosthenes Orator 24.214 : metaphorically, temper, regulate, of climates, ὧραι κάλλιστα κεκρημέναι most temperate, Herodotus Historicus 3.106; ὧραι μετριώτατα κ. Plato Philosophus “Critias” 111e; ἔαρ κ. τῇ ὥρᾳ Xenophon Historicus “Cynegeticus” 5.5; πλοῦτον ἀρετᾷ κεκραμένον Pindarus Lyricus “P.” 5.2 ; οὐ γῆρας κέκραται γενεᾷ no old age is mingled with the race, i.e.it knows no old age, prev. work 10.41, compare “O.” 10(11).104; ἐν ταῖς εὖ κεκρ. πολιτείαις Aristoteles Philosophus “Politica” 1307b30 ; of tempers of mind, ἤθει γεννικωτέρῳ κεκρᾶσθαι Plato Philosophus “Phaedrus” 279a; τοῖς ἤθεσιν.. τούτοις ἡ φύσις κεράννυται Alexander Rhetor 278b (iii p.744 K.) ; of Music, ἁρμονίας ῥυθμοῖς κραθείσας Plato Philosophus “Leges” 835b; τῆς εὖ κεκραμένης ἁρμονίας Aristoteles Philosophus “Politica” 1290a26; μετρίως κραθῆναι πρὸς ἄλληλα Plato Philosophus “Phd.” prev. cited
__II compound, ἐκ τῶν ἐπιτηδευμάτων τὸ ἀνδρείκελον prev. author “R.” 501b; οὐκ ἀπίθανον λόγον prev. author “Phdr.” 265b ; θεόσυτος ἢ βρότειος ἢ κεκραμέν; Aeschylus Tragicus “Prometheus Vinctus” 116; φωνὴ μεταξὺ τῆς τε Χαλκιδέων καὶ Δωρίδος ἐκράθη Thucydides Historicus 6.5.
__III Grammars, in passive, coalesce by crasis, τὸ ῥῆμα καὶ ὁ σύνδεσμος συναλοιφῇ κερασθέντα Dionysius Halicarnassensis “de Compositione Verborum” 22.
__IV multiply into, ὅταν ὁ τῆς δεκάδος λόγος τῷ τῆς ἑβδομάδος κερασθῇ “Theologumena Arithmeticae” 50.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks κέραμος G2766 "leem, pottenbakkers aarde, dakpan"; Grieks μίγνυμι G3396 "vermengen, mengen"; Grieks συγκεράννυμι G4786 "vermengen, verenigen";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs