G3016 λεπτόν
dun, klein, munteenheid (lepton)
Taal: Grieks

Onderwerpen

Geld, Munten, Lepton (munteenheid),

Statistieken

Komt 3x voor in 2 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

lep'ton, bn onzijdig van een afleiding van hetzelfde als λεπίς G03013; TDNT - 4:233,*;


1) dun, klein; 2) munteenheid lepton een kleine koperen munt (Mark. 12:42; Luk. 12:59; 21:2), een achtste van een "as", ongeveer 1/5 van een cent waard; 3) modern Grieks λεπτό lepto (mv. λεπτά) en tegenwoordig in Griekenland het equivalent van één eurocent.


Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

* λεπτός, -ή, -όν (λέπω, to peel), 1. peeled. 2. fine, thin, small, light; hence, in late Gk., as subst. τὸ λ., a small coin (one-eighth of an as, AV, mite): Mk 12:42, Lk 12:59 21:2.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

λεπτός, ή, όν,
  (λέπω) rare in literal sense, peeled, husked, ῥίμφα τε λέπτ᾽ ἐγένοντο, of barley being threshed out, Ilias Homerus Epicus “Illiad” 20.497.
__2 fine, small, κονίη 23.506; κόνις Sophocles Tragicus “Antigone” 256; τέφρα Aristophanes Comicus “Nubes” 177; λεπτοῖς ἁλσί Alexander Rhetor 187.5: frequently in Hippocrates Medicus, διατρήσεις λ. “Loc.Hom.” 10, al. ; of soil, light, Theophrastus Philosophus “Historia Plantarum” 1.8.1.
__3 thin, fine, delicate, frequently in Homerus Epicus , mostly of garments and the like, ὀθόναι Ilias Homerus Epicus “Illiad” 18.595 ; πέπλοι, φᾶρος, Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 7.97, 10.544; ἀράχνια 8.280; μήρινθος Ilias Homerus Epicus “Illiad” 23.854; - ότατος χαλκός 20.275; ἔβενος, ἐλέφας, σίδηρος “BCH” 35.286 (Delos, 2nd c.BC) ; ῥινὸς βοός Ilias Homerus Epicus “Illiad” 20.276 (Sup.) ; δέρμα Aristoteles Philosophus “Historia Animalium” 517b27 (Sup.) ; τρίχες prev. author “GA” 783a4 (Comp.) ; σάρξ Euripides Tragicus “Medea” 1189; χαλκὸς καὶ δόνακες Pindarus Lyricus “P.” 12.25, compare Euripides Tragicus “Medea” 949, Thucydides Historicus 2.49, etc. ; λεπτὰ τὰ πρῴραθεν ἔχειν, of ships, to have the bows thin and weak, prev. author 7.36.
__4 of the human figure, mostly in bad sense, thin, lean, Alcaeus Lyricus 39 ; opposed to παχύς, Hippocrates Medicus “περὶ ἄρθρων ἐμβολῆς” 8 (Comp.) ; ἐγὼ δὲ λεπτὴ κἀσθενής Aristophanes Comicus “Ecclesiazusae” 539; σοφιστῶν λεπτῶν, ἀσίτων Antiphanes Comicus 122.4; λ. καὶ αὐχμῶν Theophrastus Philosophus “Characteres” 26.5, compare Cebes Philosophus 10; λ. χείρ Hesiodus Epicus “Opera et Dies” 497; στῆθος Aristophanes Comicus “Nubes” 1018 (anap.); τράχηλος Xenophon Historicus “Cynegeticus” 5.30; λεπτὸς ἐκ τοῖν σκελοῖν Lucianus Sophista “Nav.” 2; λ. ὑπὸ μεριμνῶν Plato Philosophus “Amatores” 134b ; of animals, Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 1.4.11 ; also, slender, taper (opposed to παχύς), δάκτυλος Plato Philosophus “Respublica” 523d ; ἀπολήγειν εἰς λεπτόν, of the fingers of a statue, Lucianus Sophista “Im.” 6.
__5 of space, strait, narrow, εἰσίθμη Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 6.264; ἀταρπός Alcman Lyricus 81 ; ἐπὶ λεπτὸν τετάχθαι in a thin line, Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 5.4.46, compare Polybius Historicus 3.115.6; οὔτε εὐρεῖαν οὔτε λεπτὴν.. ὁδόν Plutarchus Biographus et Philosophus 2.964c (cited in Porphyrius Tyrius Philosophus “de Abstinentia - Porphyrii Opuscula” 1.6).
__6 generally, small, weak, impotent, λεπτὴ μῆτις Ilias Homerus Epicus “Illiad” 10.226, 23.590; ἐλπίς Aristophanes Comicus “Equites” 1244, compare ὀχέω 11.3; ἀσφάλεια Demosthenes Orator “Epistulae” 2.20 ; λ. ἴχνη faint traces, Xenophon Historicus “Cynegeticus” 5.5 ; λ. οὖας, of a child's ear, tiny, Simonides Lyricus 37.14 ; τὰ λ. τῶν προβάτων small cattle, i.e. sheep and goats, Herodotus Historicus 8.137 ; λ. πλοῖα small craft, prev. author 7.36 ; ἄκραι λ. small headlands, prev. author 8.107; λ. κλιμάκια Aristophanes Comicus “Pax” 69; τὸ -ότατον τοῦ χαλκοῦ νομίσματος Plutarchus Biographus et Philosophus “Cicero” 29; λ. χαλκός “OGI” 485.12 (Magnes Comicus Mae.): without χαλκός, “Inscription Perg.” 374 D 7; ἀργύριον Ῥόδιον λ. “CIG” “Corpus Inscriptionum Graecarum” “Corpus Inscriptionum Graecarum” 2693e5 (from Mylasa), compare “TAM” 2(1).15 (from Telmessus) ; see below 111.2. adverb -τῶς, ζῆν poorly, meanly, Menander Comicus “Μονόστιχοι - Fragmenta Comicorum Graecorum” 682 : neuter plural as adverb, λεπτὰ λεύσσω κόραις Euripides Tragicus “Orestes” 224.
__7 light, slight, λεπταῖς ὑπαὶ κώνωπος.. ῥιπαῖσι Aeschylus Tragicus “Agamemnon” 892 ; λ. πνοαί light breezes, Euripides Tragicus “Iphigenia Aulidensis” 813 ; λεπταῖς ἐπὶ ῥοπῇσιν on slight turns of fortune, Sophocles Tragicus “Fragmenta” 555.
__8 of size or quantity, λ. πυρίδια small, Aristophanes Comicus “Lysistrata” 1206; λ. κύλικες Pherecrates Comicus 143.5 (but f.l.): neut. pl. as adverb, λ. τῖλαι 'pluck into small pieces', Theocritus Poeta Bucolicus 3.21.
__9 of liquids, thin, γάλα Hippocrates Medicus “περὶ διαίτης” 2.46; λεπτὰ ἀνεμέειν prev. author “Coac.” 310 ; λ. οἶνος light wine, Lucianus Sophista “Merc.Cond.” 18 ; also of food, λ. δίαιται Hippocrates Medicus “ἀφορισμοί” 1.4; λ. ὀψάρια “OGI” 484.16 (Pergam.). adverb -τῶς, διαιτᾶσθαι, διαιτᾶν , Galenus Medicus 19.191, Paulus Aegineta Medicus 3.43.
__10 ={λεπτομερής}, consisting of fine parts, ὅσῳ -ότερον ἀὴρ ὕδατος Aristoteles Philosophus “Physica” 215b4, compare “Cael.” 303b26, al.
__II metaphorically, subtle, refined, νοῦς Euripides Tragicus “Medea” 529; -ότεροι μῦθοι prev. work 1082 (anap.) ; - ότατοι λῆροι Aristophanes Comicus “Nubes” 359; πυκνῇ.. λεπτὰ μηχανᾷ φρενί prev. author “Ach.” 445; λ. λογιστά prev. author “Av.” 318; λ. καὶ ἀκριβής Antipho Orator 3.4.2; ἐς τὰς τέχνας παχέες, οὐ λεπτοί Hippocrates Medicus “Aër.” 24; λόγοι λ... τρέφουσ᾽ ἐκείνους Alexander Rhetor 220.8 ; compare λεπτολόγος. adverb - τῶς, μεριμνᾶν “Lyrica Adespota” 135; λ. καὶ πυκνῶς ἐξετάζειν Amphis Comicus 33.5 : comparative -οτέρως Anaxandrides Comicus 36: also κατὰ λεπτόν in detail, PPetr. 2p.118 (3rd c.BC), Cicero, M. Tullius Orator et Philosophus “Epistulae ad Atticum” 2.18.2, Phrynichus Atticista “Praeparatio Sophistica” p.83 Bacchylides Lyricus, Photius Legal icographus, etc. see at {νιφετός}; compare κατάλεπτον, καταλεπτολογέω: τὰ κατὰ λεπτόν, title of poems by Aratus, 3rd c.AD(?): Achilles Tatius Astronomus “Introductio in Aratum” p.79 M., 1st cStrabo Geographus 10.5.3 ; also of minor poems of Virgil; τῶν κατὰ λεπτὸν πόρων ἀραίωσις, perhaps small pores, Galenus Medicus 15.201.
__II.2 rarely of the voice, fine, delicate, Aristoteles Philosophus “Historia Animalium” 545a7, Lycophron Tragicus 687; ἁρμονία Euripides Tragicus “Fragmenta” 773.23 (Lyric poetry) : neuter as adverb, λεπτὸν ἀμφιτιττυβίζειν Aristophanes Comicus “Aves” 235 (Lyric poetry) ; of sound, λ. ὑποτρύζουσα “Anthologia Graeca” 11.352.5 (Agathias Historicus et Epigrammaticus) ; compare λεπταλέος.
__II.3 of smell, Plato Philosophus “Timaeus” 66e (Comp.).
__II.4 of persons, οἱ λ. the poor, Polybius Historicus 24.7.3 ; λεπτὴν πλέκειν, proverbial of poor people, 5th c.AD(?): Hesychius Legal icographus; λεπτὰ ξαίνεις 1Suidas Legal icographus
__III substantive λεπτόν (i.e. ἔντερον), τό, the small intestine, Hippocrates Medicus “Κωακαὶ προγνώσιες” 311, 449.
__III.2 (i.e. νόμισμα) a very small coin, NT.Luke.21.2, Phot. see at {ὀβολός}; compare#1.6.
__III.3 (i.e. κεράμιον) jar, POxy. 920.4 (2nd-3rd c.AD), “PStrassb.” 40.48 (6th c.AD) ; compare λεπτίον, λεπτοκεραμεύς.
__III.4 Astron. (i.e. ἑξηκοστόν), division of a degree, πρῶτα λεπτά, = minutes, δεύτερα λ., = seconds, Geminus Astronomicus 18.11, 18 ; λεπτά alone, = minutes, PLond. 1.98r.47 (1st-2nd c.AD), “POxy.” 1476 (3rd c.AD).

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks λεπίς G3013 "schors, schaal, schub";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken