G3036 λιθοβολέω
doden door steniging, stenigen
Taal: Grieks

Onderwerpen

Stenigen,

Statistieken

Komt 9x voor in 6 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

lithobo'leo, ww van een samenstelling van λίθος G03037 en βάλλω G00906; TDNT - 4:267,533;


1) doden door steniging, stenigen 2) iemand met stenen gooien


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

λιθο-βολέω, -ῶ (< λίθος, βάλλω), [in LXX for סקל H5619, רגם H7275, Ex 19:13, Le 20:2, al.;] to pelt with stones, to kill by stoning, to stone (cf. λιθάζω): c. acc. pers., Mt 21:35 23:37, Lk 13:34, Ac 7:58, 59 14:5; pass., He 12:20(LXX).†
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks βάλλω G906 "plaatsen in, invoegen, wegwerpen, werpen, strooien"; Grieks λίθος G3037 "steen";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel