G3326 μετά
met, na, achter
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 471x voor in 24 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

meta, voorzetsel ook als bijwoord gebruikt; TDNT - 7:766,1102


1) voorzetsel met, na, achter


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

μετά (before vowel μετ’; on the neglect of elision in certain cases, V. WH, App., 146b), prep. [in LXX for אֵת H854, עִם H5973, אַחַד H259, etc.;]. I. 1. among, amid: Mk 1:13, Lk 22:37 (LXX, ἐν) 24:5, Jo 18:5, al.; διωγμῶν, Mk 10:30. 2. Of association and companionship, with (in which sense it gradually superseded σύν, than which it is much more freq. in NT; cf. Bl., § 42, 3): c. gen. pers., Mt 8:11 20:20, Mk 1:29 3:7, Lk 5:30, Jo 3:22, Ga 2:1, al. mult.; εἶναι μετά, Mt 5:25, Mk 3:14, al.; metaph., of divine help and guidance, Jo 3:2, Ac 7:9, Phl 4:9, al.; opp. to εἶναι κατά, Mt 12:30, Lk 11:23; in Hellenistic usage (but v. M, Pr., 106, 246 f.), πολεμεῖν μετά = cl. π., c. dat., to wage war against (so LXX for נִלְחַם עִם H3901,H5973noteprobably misspelled לְהִלָּחֵם/note, I Ki 17:33), Re 2:16, al.; c. gen. rei, χαρᾶς, Mt 13:20, Mk 4:16, al.; ὀργῆς, Mk 3:5, al. II. 1. of place, behind, after: He 9:3. 2. Of time, after: Mt 17:1, Mk 14:1, Lk 1:24, Ac 1:5, Ga 1:18, al.; μετὰ τοῦτο, Jo 2:12, al.; ταῦτα, Mk 16:[12], Lk 5:27, Jo 3:22, al; c. inf. artic. (Bl., § 71, 5; 72, 3), Mt 26:32, Mk 1:14, al. III. 1. of association or community: μεταδίδωμι, μετέχω, etc. 2. Exchange or transference: μεταλλάσσω, μετοικίζω, etc. 3. after: μεταμέλομαι.
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀλλήλων G240 "elkaar, wederzijds, wederkerig"; Grieks ἀπό G575 "scheiding, van"; Grieks εἰς G1519 "tot, in, naar, voor, onder"; Grieks ἐκ G1537 "uit"; Grieks ἐν G1722 "in, door, met"; Grieks μεθερμηνεύω G3177 "vertolken, vertalen"; Grieks μεθίστημι G3179 "verplaatsen"; Grieks μεθοδεία G3180 "listen, sluwheid, bedrog"; Grieks μεθόριος G3181 "grens, randgebied"; Grieks μέσος G3319 "midden"; Grieks μεταβαίνω G3327 "vertrekken"; Grieks μεταβάλλω G3328 "omdraaien, zich omkeren, zich veranderen"; Grieks μετάγω G3329 "vervoeren, transporteren"; Grieks μεταδίδωμι G3330 "meegeven, meedelen"; Grieks μεταίρω G3332 "weggaan, vertrekken"; Grieks μετακαλέω G3333 "ontbieden"; Grieks μετακινέω G3334 "verplaatsen, opbreken"; Grieks μεταλαμβάνω G3335 "deelgenoot zijn, deel hebben in, voedsel nemen"; Grieks μεταλλάσσω G3337 "verruilen, wisselen"; Grieks μεταμέλλομαι G3338 "berouw, spijt hebben"; Grieks μεταμορφόω G3339 "gedaante veranderen (van), veranderen (van gedaante)"; Grieks μετανοέω G3340 "berouw hebben"; Grieks μεταξύ G3342 "tussen, intussen, na, later"; Grieks μεταπέμπω G3343 "laten komen, halen"; Grieks μεταστρέφω G3344 "zich omkeren, omdraaien"; Grieks μετασχηματίζω G3345 "vervormen"; Grieks μετατίθημι G3346 "omzetten, veranderen"; Grieks μετέπειτα G3347 "later, daarna"; Grieks μετέχω G3348 "deelhebben met iemand"; Grieks μετεωρίζω G3349 "omhoog tillen, hoog optillen"; Grieks μετοικεσία G3350 "verhuizing"; Grieks μέτωπον G3359 "voorhoofd"; Grieks πρός G4314 "ten voordele van, bij, tegen, aan"; Grieks σύν G4862 "met";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij