G3339 μεταμορφόω
gedaante veranderen (van), veranderen (van gedaante)
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 4x voor in 4 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

metamorphoō, ww.; TDNT 4:755,607; samengesteld van μετά G3326 en μορφόω G3445.


1) van gedaante verwisselen (LXX Ps. 34:1); 1a) transfiguratie van Christus (Mat. 17:2; Mark. 9:2 †; cf. Luk 9:29); 1b) verandering van christenen (Rom. 12:2; 2 Cor. 3:18 †); 1c) metamorfose van vlinders en andere insecten die tot de superorde Endopterygota behoren.


Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

**† μετα-μορφόω, -ῶ [in Sm.: Ps 33 (34):1*;] to transform, transfigure: pass., of Christ's transfiguration, Mt 17:2, Mk 9:2 (cf. Lk 9:29); of Christians, Ro 12:2, II Co 3:18.†

SYN.: μετασχηματίζω G3345, to change in fashion or appearance, v.s. μορφή, and cf. Lft., Phl., 125 ff.

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

μεταμορφ-όω,
  transform, Galenus Medicus 19.479; ἑαυτὸν εἴς τι Aelianus “Varia Historia” 1.1 ; disguise, ἑαυτόν Appianus Historicus “Bella Civilia” 4.41 :—mostly in passive, to be transformed, NT.Rom.12.2, Plutarchus Biographus et Philosophus 2.52d, Lucianus Sophista “Asin.” 11; εἰς θηρίων ἰδέαν Diodorus Siculus Historicus 4.81; εἰς Ἀπόλλωνα Philo Judaeus 2.559; εἰς ἰχθύν Athenaeus Epigrammaticus 8.334c; ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν NT.2Cor.3.18 ; to be transfigured, NT.Matt.17.2, etc.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks μετά G3326 "met, na, achter"; Grieks μορφόω G3445 "vormen";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs