G3498 νεκρός
lijk, dode
Taal: Grieks

Onderwerpen

Bot, botten,

Statistieken

Komt 131x voor in 18 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

nekros̱, TDNT 4:892,627


1) lichaam, lijk (Homer, Iliad, 6.71), iemand die in de oorlog sterft (Homer, Iliad, 18.540); 1a) stervend iemand (Euripides, Rhesus, 789; Thucydides, Histories, 2.52); 1b) metaforisch (Luk. 25:24; Rom. 6:11); 1c) de doden in de onderwereld/dodenrijk (Luk. 20:35; Joh. 12:1; Rom. 11:15; Homer, Odyssey, 10.526); 2) dood (Achilles Tatius, Leucippe et Clitophon, 3.5); 2a) anorganisch, bv. van de Dode Zee (Pausanias, Description of Greece, 5.7.4); 2b) metaforisch (Philostratus the Athenian, Lives of the Sophists, 2.1.1).

Samenstellingen: νεκρομαντεία (nekromanteia) necromantie, welke is samengesteld van νεκρός G3498 nekros, “dood (lichaam)” en μαντεία manteia “waarzeggen” (cf. Num. 23:23; Deut. 18:14 LXX).


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

νεκρός, -ά, -όν, [in LXX chiefly for מֵת H4194notepossible misspelling of מָוֶת/note;] dead I. as adj. 1. prop.: Ac 5:10 20:9, Ja 2:26, Re 1:18, al.; ὡσεὶ ν., Mt 28:4, Mk 9:26, Re 1:17; of that which is subject to death, Ro 8:10. 2. (a) of persons: Lk 15:24, 32; of those immersed in worldly cares, Mt 8:22, Lk 9:60; of spiritual death, Jo 5:25, Ro 6:13, Eph 5:14, Re 3:1; τ. παραπτώμασιν, Eph 2:1, 5, Col 2:13; of the opposite condition, ν. τῇ ἁμαρτίᾳ, Ro 6:11; (b) of things regarded as inoperative, devoid of power: ἁμαρτία, Ro 7:8; πίστις, Ja 2:17, 26; ἔργα, He 6:1 9:14. II. As subst., νεκρός, ὁ (Hom., al.), chiefly in pl. (οἱ) ν., the dead: Mt 11:5, Mk 12:26, Lk 20:37, I Co 15:15, al.; ἀνάστασις (τ.) νεκρῶν, Mt 22:31, Ac 17:32, al.; ν. . . . ζῶντες, Mt 22:32, Mk 12:27, Ac 10:42, al.; ἀπὸ νεκρῶν, Lk 16:30; ἐκ ν., Mk 6:14, Lk 24:46, Jo 12:1, Ac 13:34, Ro 10:7, al.; πρωτότοκος ἐκ τῶν ν., Col 1:18; ζωὴ ἐκ ν., Ro 11:15; constr. praegn., ἐκ ν. ζῶντες, Ro 6:13.
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks νεκρόω G3499 "dood maken, doden, versleten";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken