G3593 ὁδεύω
reizen
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

odeyo̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ὁδεύω (< ὁδός), [in LXX : III Ki 6:12 A (metaph., הלךְ H1980), To 6:5, Wi 5:7 (fig.)*;] to travel, journey: Lk 10:33 (cf.δι-, συν-οδεύω).†

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks διοδεύω G1353 "trekken door, reizen"; Grieks μεθοδεία G3180 "listen, sluwheid, bedrog"; Grieks ὁδοιπορέω G3596 "reizen"; Grieks ὁδός G3598 "weg, richting"; Grieks συνοδεύω G4922 "reizen met iemand";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij