G3685 ὀνίνημι
nuttig zijn, helpen, nut ontvangen, geholpen worden
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

onini̱mi,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

** ὀνίνημι, [in LXX: To 3:8, Si 30:2*;] to profit, benefit, help; mid., to have profit, derive benefit: optat. (M, Pr., 195), c. gen., Phm 20.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

ὀνίνημι ῐ, ὀνίνης
   Plato Philosophus “Hp.Ma.” 301c, ὀνίνησι Ilias Homerus Epicus “Illiad” 24.45, Hesiodus Epicus “Theogonia” 429, etc. ; infinitive ὀνινάναι uncertain in Plato Philosophus “Respublica” 600d ; participle ὀνινάς, ᾶσα prev. author “Phlb.” 58c (_imperfect_ supplied by ὠφέλουν) : future ὀνήσω Ilias Homerus Epicus “Illiad” 8.36, Oracle texts cited in Herodotus Historicus 7.141, Euripides Tragicus “Andromache” 1004, etc. ; Doric dialect 3rd.pers. singular ὀνασεῖ Theocritus Poeta Bucolicus 7.36 : aorist ὤνησα Ilias Homerus Epicus “Illiad” 9.509, Herodotus Historicus 9.76, Euripides Tragicus “Troades” 933, Plato Philosophus “Apologia” 27c ; Epic dialect ὄνησα Ilias Homerus Epicus “Illiad” 1.503 :—middle, ὀνίνᾰμαι Plato Philosophus “Gorgias” 525c : imperfect ὠνινάμην prev. author “R.” 380b : future ὀνήσομαι Ilias Homerus Epicus “Illiad” 7.173, Sophocles Tragicus “Trachiniae” 570, Euripides Tragicus “Helena” 935, Plato Philosophus “Apologia” 30c: aorist I ὠνησάμην only in Galenus Medicus 2.381 (unless in “Anthologia Graeca” 7.484 (Dioscorides Epigrammaticus) we accept ὠνάσατο with ᾰ for the meaningless ὠνόσατο); ὀνήσω (2 pers. sg.) in Porphyrius Tyrius Philosophus “ad Marcellam - Porphyrii Opuscula” 10 is f.l. either for ὠνήσω or for ὤνησο : aorist 2 ὠνήμην Theognis Elegiacus 1380, Euripides Tragicus “Alcestis” 335, Plato Philosophus “Meno” 84c; imper. ὄνησο Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 19.68 ; participle ὀνήμενος 2.33 (compare ἀπ-); also ὠνάμην, ὤνασθε Euripides Tragicus “Hercules Furens” 1368, ὤναο Callimachus Epicus “Aetia” 3.1.6, and frequently later, Lucianus Sophista “D Mort.” 12.2, etc.; ὤνατο “IG” 14.1389 ii 37, ὤναντο Dionysius Halicarnassensis 1.23 ; infinitive ὄνασθαι Euripides Tragicus “Hippolytus” 517, Plato Philosophus “Respublica” 528a; opt. ὀναίμην, which is frequently (see. below 11.2) , may belong to either form: in Homerus Epicus ὠνάμην is the aorist I of ὄνομαι:—passive ὀνέομαι occurs twice, ὀνεῖται Stobaeus, Joannes 4.22.62, ὀνούμενοι Ps.- Lucianus Sophista “Philopatr.” 26 : aorist infinitive ὀνηθῆναι Xenophon Historicus “Anabasis” 5.5.2 ; Doric dialect ὠνάθην Theocritus Poeta Bucolicus 15.55:
__I active, profit, benefit, help, and sometimes gratify, delight, absolutely, βουλὴν.. ὑποθησόμεθ᾽ ἥτις ὀνήσει Ilias Homerus Epicus “Illiad” 8.36, compare Hesiodus Epicus “Theogonia” 429, Euripides Tragicus “Medea” 533, etc. : with neuter adjective or adverb, ὀ. παῦρα “hymnus ad Mercurium” 577; σμικρὰ ὀνήσει πόλιν Euripides Tragicus “Heraclidae” 705 (anap.), compare Plato Philosophus “Philebus” 58c; μᾶλλον Simonides Lyricus 55, Aretaeus Medicus “ὀξέων νούσων θεραπευτικόν” 1.4: c.acc. pers., Ilias Homerus Epicus “Illiad” 5.205, 7.172, Oracle texts cited in Herodotus Historicus 7.141, Euripides Tragicus “Hippolytus” 314, Aristophanes Comicus “Lysistrata” 1033, etc. : with neuter adjective, ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ᾽ ὀνίνησι Ilias Homerus Epicus “Illiad” 24.45, compare 9.509, variant in Xenophon Historicus “Anabasis” 3.1.38, etc.; πολλὰ ὀ. τινά Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 14.67; τοσόνδε Euripides Tragicus “Troades” 933; εἴ ποτε δή τι Ilias Homerus Epicus “Illiad” 1.395: with dat. modi, εἴ ποτε δή σε ὄνησα ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ prev. work 503: with participle, Ξενοφῶντα ὠνήσατε οὐχ ἑλόμενοι by not electing him, Xenophon Historicus “Anabasis” 6.1.32, compare Plato Philosophus “Symposium” 193d, “Hp.Ma.” 301c; ὡς ὤνησας ὅτι ἀπεκρίνω prev. author “Ap.” 27c: with double acc., σὲ δὲ τοῦτό γε γῆρας ὀνήσει this benefit at least will thine old age bestow on thee, Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 23.24 ; also οὐδεμίαν ὤνησε κάλλος εἰς πόσιν ξυνάορον helped her in her relations with.., Euripides Tragicus “Fragmenta” 909.1.
__II middle, have profit or advantage, enjoy help or support, have enjoyment or delight, Ilias Homerus Epicus “Illiad” 6.260, 7.173, Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 14.415, Euripides Tragicus “Hippolytus” 517, etc. : with participle, have benefit from being or doing so and so, Theognis Elegiacus 1380, Plato Philosophus “Apologia” 30c, “R.” 380b, “Men.” 84c, etc. : but most frequently with genitive, have advantage from.., have delight or enjoyment of.., δαιτὸς ὄνησο Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 19.68; λέκτρων -ήσομαι Euripides Tragicus “Medea” 1348 ; πρὶν σφῷν ὄνασθαι prev. work 1025, cf. Alcaeus335: frequently with neut. adjective added, τί σευ ἄλλος ὀνήσετα; what good will others have of thee, i. e. what good will you have done them? Ilias Homerus Epicus “Illiad” 16.31; τοσόνδ᾽ ὀνήσῃ τῶν ἐμῶν.. πορθμῶν Sophocles Tragicus “Trachiniae” 570, etc.; so ὄνασθαί τι ἀπό τινος Plato Philosophus “Respublica” 528a; also ὀ. τοῦτο ὅτι.. Lucianus Sophista “DMort.” 12.2: also with an ironical sense, ὄναιο μέντἄν, εἴ τις ἐκπλύνειέ σε you'd be the better of it, if one were to wash you clean, Aristophanes Comicus “Plutus” 1062 ; ἁλσὶν διασμηχθεὶς ὄναιτ᾽ ἂν οὑτοσί he'd be very nice if he were rubbed down with salt, prev. author “Nu.” 1237 ; so ὠνάθην μεγάλως ὅτι.. lucky for me that.., Theocritus Poeta Bucolicus 15.55; ὤνησο, διότι μὴ ὁ Ζεὺς ἐπήκουσέ σου Lucianus Sophista “Prom.” 20.
__II.2 aorist optative ὀναίμην, αιο, αιτο, in protestations, wishes, etc., ὄναιο mayst thou have profit, i. e. bless thee.., Euripides Tragicus “Orestes” 1677, etc.: and with gen., ὄναιο τῶν φρενῶν bless thee for.., prev. author “IA” 1359; ὄναισθε μύθων prev. author “IT” 1078, compare “Hel.” 1418 ; οὕτως ὀναίμην τῶν τέκνων so may I have profit of them, in a parenthesis, Aristophanes Comicus “Thesmophoriazusae” 469; οὕτως ὄναισθε τούτων Demosthenes Orator 28.20; ὄναιντο βίου Simonides Lyricus 128 ; μή νυν ὀναίμην, ἀλλ᾽.. ὀλοίμην may I not see good, but die, Sophocles Tragicus “Oedipus Tyrannus” 644 ; ὄναιο τοῦ γενναίου χάριν bless thee for thy noble spirit, prev. author “OC” 1042.
__II.3 aorist participle ὀνήμενος, of those to whom (or of whom) one says ὄναιο (ὄναιτο), blessed, ἐσθλός μοι δοκεῖ εἶναι, ὀνήμενος Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 2.33: for this sense of a participle compare ἐπίτριπτος, οὐλόμενος.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks Ὀνήσιμος G3682 "Onesimus"; Grieks Ὀνησίφορος G3683 "Onesiphorus, Onesiforus"; Grieks ὄνομα G3686 "naam, benaming";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin